Folkpartiets flaggskepp ”jämlikhet” på grund med ”Kapten Björklund”

Inlägg till debattartikel i DN den 28/1-15  från Folkpartiet med Jan Björklund i spetsen angående integration.

Folkpartiets flaggskepp ”jämlikhet” på grund med ”Kapten Björklund”

Vi måste satsa på en utbildningsplattform om vi menar allvar med jämlikhet och solidaritet. Det ger möjlighet för alla som kommer hit att utbilda sig och därigenom vara attraktiva inom den ordinarie arbetsmarknaden. Detta medför även en ökad förståelse för vårt samhälle, stärker det sociala samarbetet samt språkkunskapen.

Folkpartiets förslag på försörjningskrav löses genom sänkt lön och Rut avdrag. Detta innebär en inlåsningseffekt för kvinnor först och främst med annan etnisk bakgrund. Genom arbete i andras hem isolerat, ökar knappast språkkunskaperna. Det gör troligen inte heller att fler högutbildade akademiker får användning av sina utbildningar och kompetens.  Partiet har med enkla lösningar utan solidariskt ansvar ställt grupper mot varandra. Detta kan vi under inga omständigheter stå upp för. Jämlikhet går ut på att vi alla ska ha samma förutsättningar och villkor på arbetsmarknaden.  Solidaritet är att vi tillsammans skapar gemensamt dessa plattformer för utbildning, kompetenshöjning och validering för de som så behöver.

Med dagens problematik kring integrationsfrågor där Sverigedemokraterna med enkla medel slår grupperna ”vi” och ”dom” mot varandra som deras lösning. Så har Jan Björklund övergett flaggskeppet ”jämlikhet” och istället kopplat på sin vagn på Sverigedemokraternas koleldade lok i hopp om att få några att kliva på hos dem. Vad många inte ser är alla stoppsignaler på vägen och att tåget redan är på väg mot en öde slutstation.

Människor har drömmar! Självklart vill människor som kommer till Sverige göra rätt för sig genom att börja arbeta, komma in i gemenskapen i det svenska samhället för att bli en del av det nya. För detta behövs inga Jan Björklund piskor och bojor.

Solidaritet och jämlikhet är att ge de som kommer hit samma förutsättningar för att komma in på den svenska arbetsmarknaden, d.v.s. genom utbildning precis som alla andra.

Solidaritet och jämlikhet är att vi alla är lika i ett samhälle där vi tar hand om varandra oavsett kön, etnicitet och sexuell läggning. I Sverige eftersträvar vi allas lika värde, detta kan vi bara uppnå genom en gemensam utbildningsplattform för alla som har eller kommer hit i hopp om en ny framtid.

En utbildningsplattform är en investering för samhället med riktade utbildningspaket utifrån ens behov mot yrken som efterfrågas i samhället. Det kan vara hela utbildningar, kompletterande eller validerande av redan befintlig utbildning som leder till jobb.

Det är nu dags för oss att starta ett nytt och säkrare miljövänligare tåg som har plats för alla. Detta tåg byggs genom rätten till utbildning för att på så vis kunna utveckla sig själv i ett solidariskt och jämlikt samhälle.

Sara Jönsson o Bengt Bryungs

Ombudsmän

På LOs ombudsmannautbildning