Gruppdynamik/ledarskap är en bussresa!

När en grupp skall bildas och bli framgångsrik måste det finnas olika människor i gruppen. För många drivande, eller passiva människor gör gruppen otydlig eller utan fart. I mitt exempel utgår jag ifrån en grupp på ca 7 personer som jag fyller med olika människotyper.

Den första som kliver på bussen och sätter sig på chaufförens(1) plats, är den drivande, framåtsträvande personen. Han som vill gasa framåt i alla lägen. Nästa person som kliver på, går igenom hela bussen och tar plats längst bak(2). Det är den noggranna, eftertänksamma och ibland bakåtsträvaren. Den som bromsar upp bussen och väcker tankar av olika anledningar.

Efter det kliver det på ett gäng personen(3), som sätter sig mitt i bussen, möjligen lite utspridda. Detta är slitvargarna som tar ställning och arbetare utifrån resans mål, och flyttats runt beroende om man skall bromsa eller öka farten.

Sist kommer busskonduktören(4), ledaren som håller i ordning på bussen. Leder och ser till att bussen åker rätt till målet. Ger order till Chauffören att stanna vid nästa hållplats. Släppa av eller på nya gruppmedlemmar och placerar dem på rätt ställe i bussen.

Hittar ledaren balanser mellan människorna, och flexibelt flyttar människor till rätta positioner. Kommer gruppen hitta ett bra arbetssätt och bli effektiva i sitt arbetssätt. Gruppen vet sina roller, och bli dynamisk i sin gruppsamverkan. Farten ökar och bromsas efter behov, och bussen tar sig fram till slut stationen.

FullSizeRender

 

Rolland Wallengren