Samhällsmaskinen

Vi jobbar och betalar skatt för att vårt samhälle skall fungera. Hela maskinen går ut på att vi stoppar in skattepengar och får ut bra utbildning, mänsklig vård, och en värdig omsorg. Skatterna hjälper oss att skydda de utsatta i samhället, och erbjuder hjälp och stöd till dem som behöver det. Detta koncept återfinns i länder över hela världen, och grundprincipen är densamma.

Det som har förändrats i vårt samhälle är att vi öppnat upp för privata näringsidkare att ta över, i tron om att konkurrens skall skapa ett bättre resultat, och att ett privat bolag kan leverera en bättre produkt eller tjänst till samma, och ibland bättre pris, och dessutom rapportera ett positivt resultat till den lilla grupp människor som äger bolagen.  Både du och jag kan enkelt se att den ekvationen inte går ihop.

Vad blir resultatet av avregleringen? Friskolor som ger förskolebarn en förvaringsplats istället för en pedagogisk start i livet, och en äldrevård som i privat regi inte ens går att beskriva som mänsklig.

Vi betalar alltså riskkapitalet med vår mänskliga värdighet och våra skattepengar.

Rätt eller fel? Det får du avgöra, men min magkänsla säger att något är väldigt fel.

Vi måste stå upp och ta tillbaka det som en gång faktiskt var vårt. Något som tjänar samhället skall inte ett fåtal individer profitera av. Ingen skall tjäna pengar på våra barn, sjuka och gamla. Det är vår plikt som medborgare att se till att erbjuda världens bästa samhällstjänster till alla, inte bara till dem som har råd.

Så, nästa gång du sitter hemma på kammaren och morrar över lönesedelns skattetabell, tänk då på dina barn och dina föräldrar. Du har själv varit i ena stadiet, och är på väg till andra. Ge dem det bästa som finns!

 

//Johan Spontòn, Kursdeltagare Insikter