Lev som ni lär!

Lev som vi lär! En önskan om att Runö kursgård ska jobba för att handla med hjärna och hjärta • Att köpa in 100 % Fairtrade-certifierade produkter när inköp av livsmedel eller produkter som tillverkas eller produceras i länder med utbredd fattigdom.

När du väljer en Fairtrade-certifierad produkt bidrar du till att anställda i länder med utbredd fattigdom får ökade möjligheter att organisera sig fackligt, att alla odlare och anställda har rätt att gå med i fackföreningar, att bilda egna fackföreningar, medbestämmande i sitt arbete och sin vardag, och obligatoriska årsmöten där alla kan delta i beslut och uttrycka sig fritt.

[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

En förbättrad familjeekonomi gör att barn kan gå i skolan istället för att arbeta. Utöver den högre betalningen får odlarna också en extra premie som kan användas till att utveckla lokalsamhället socialt och ekonomiskt, t ex i en ny skola, nya bostäder och hälsovård, eller till investeringar i jordbruket.

Beslutet för hur premien ska användas tas gemensamt av odlarna. Kriterierna främjar också demokratin och organisationsrätten. Anställd arbetskraft har även stärkt genom förbättrade villkor för tillfällig arbetskraft och migrantarbetare. I dag berörs ca 1.4 miljoner i 74 länder av Fairtrade, nästan 60 % av allt barnarbete sker inom jordbruket.

Att alltid välja och köpa in material och profilprodukter som speglar våra fackliga värderingar, exempel på det skulle kunna vara • Den svarta Runö-kassen skulle kunna ersättas med en ekologisk- och Fairtrade-certifierad bomullskasse med ett konsttryck på, vilket skulle ge ett mervärde för att spegla den fantastiska känslan av Runö, att leva som vi lär.  När vi tänker på Runö tänker vi på all konst och dess historia, på alla fantastiska kamrater vi möt och kommer att möta genom vår fortsatta fackliga kamp.

Tillsammans kan vi arbeta för att fackliga och mänskliga rättigheter ska respekteras i alla delar av världen.

//Molly Aulin, förtroendevald Handels

//Fredrik Alzén, Seko

//Johan Sjöstrand, förtroendevald Handels

//Anders Dahl,  förtroendevald Kommunal

//Pelle Wilen, förtroendevald GS

//Mattias Kvickström, förtroendevald Handels

Lev som ni lär-Peter Björklund

[/read]