Konservatismen

”Skaparen”

Edmund Burke 1729-1797, var en irländsk-brittisk filosof född i Dublin. Han var även politiker och skriftställare.

Edmund Burke har förmodligen en större plats i den politiska idéhistorien än i filosofhistorien. De flesta av hans skrifter rörde dagsaktuella händelser och blev en del av den politiska debatten. Han är mest känd för två saker. Dels verket ”Tankar om franska revolutionen ” (1790), dels som Konservatismens fader.

[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Burke var skarpt kritisk till den franska revolutionen, han ansåg den som irrationell och att den inte gynnade samhället. Burke hade en inställning där han ville behålla det bästa av det som rådde och gradvis låta mindre förändringar växa fram. Det som Burke formulerat i sitt kritiska verk blev grundidéer för konservatismen. Enligt Burke torde det som var beprövat och stått modell under flera generationer inrymma en större insikt än det senast framkastade.

Konservatismens ståndpunkter

Konservatismen tycker inte att det är nödvändigt att utjämna klasskillnader, tvärt om ser den positivt på klasskillnader och menar rent av att samhället inte klarar sig utan hierarkier och olika klasser. Konservatismen vill minska på skatten, man tycker att det man äger ska ägas självständigt och de vill helst inte att något ska ägas tillsammans av samhället. De vill sänka skatterna på företag och privatpersoner, de vill att det ska startas nya företag i Sverige. Skatterna ska främst gå till ett starkt försvar och en välfungerande polis. Begår man brott ska det vara hårda straff. Etik och moral är mycket viktigt inom konservatismen.

Konservatismen betonar kultur, traditioner och sedvänjor. Familjen anses vara samhällets kanske viktigaste enhet, och att det finns vissa skillnader mellan könen ses som naturligt och okontroversiellt.

Positiv syn på sambeskattningGifta par beskattas gemensamt, vilket gör det lättare att ha en hemmaförälder.

Vårdnadsbidrag, I linje med sambeskattningen underlättar detta att föräldrarna själva ska kunna uppfostra barnen och ha tid att fokusera på hemmet. Om kvinnor oftare väljer att vara hemma ses det som en naturlig konsekvens av medfödda könsskillnader.

”Frihet under ansvar” är en klassisk paroll inom konservatismen och innebär att man måste göra sina skyldigheter och hålla sig inom sina rättigheter.

När det gäller religion är det viktigt att även här som med mycket annat inom konservatismen se till traditionerna och historien. Kyrkan ska ha mycket att säga till om.

 

Grenar inom konservatismen

Det finns några olika förgreningar inom konservatismen, bl.a. Socialkonservatismen, liberalkonservatismen.

Inom Liberalkonservatismen är försvar av egendom, ingen statlig inblandning inom handel/företagande, dvs. tillgång och efterfrågan är det enda som ska styra och kyrkan är viktig.

Socialkonservatismen däremot ser gärna att samhället ser till att alla har en hyfsad levnadsstandard, tar hand om sjukdomar och farliga arbetsmiljöer.

 

// Kristofer, Villy, Barbro, Annelie och Erik, deltagare insikter

[/read]