Kampen om tanken, Vem bestämmer vad vi tycker?

Skärmklipp

För att kunna skapa, vidmakthålla och förändra människors tankar krävs det mycket kunskap om hur den mänskliga hjärnan fungerar. Den här kunskapen finns både inom politiken, svenskt näringsliv, reklamvärlden mm.

[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

För att skapa en tanke hos andra människor är det viktigt att skapa en bra berättelse, det är viktigt att berättelsen är trovärdig med tematiskt fokus, man kan förändra berättelsen, men temat är det samma.

 

Uthålligheten är viktig, om man upprepar denna berättelse om och om igen, utan att trötta ut människor kommer berättelsen/tanken att kännas som sin egen tanke. Timingen är också väldigt viktig i sammanhanget om man vill påverka människan.

Två ämnen som kan vara känsliga är makt och pengar, för att kunna vara uthållig krävs stora summor pengar, de som har pengarna har då makten att styra inriktningen på tanken de vill förmedla.

 

Budskap, Mem och metaforer

Om du vill få ut ett budskap är det bra med mem, metafor eller tankevirus. En metafor som Stockholms Handelskammare gick ut med för ett tag sedan var ”Stockholm växer med 2 fullsatta SL-bussar varje dag”.

 

Den information som Stockholms handelskammare ville få ut var att Stockholm växer med 35 000-40 000 människor varje år. Genom att använda denna metafor blir det lättare för folk att föreställa sig hur många människor som flyttar till Stockholmsområdet varje år.

 

Stockholms handelskammare gjorde en mätning om Stockholmarnas arbetspendling, resultatet från mätningen blev klar till semestertider 2014. De kom fram till att under ett år la den genomsnittliga arbetspendlaren i Stockholmsområdet 6 veckor på att pendla till och från jobbet. Den information de gick ut med var: ”Vi pendlar mer än vi har semester”

 

Det blev en snackis, vilket i sig är ett tankevirus. Meningen har satt sig i minnet hos folk och är något som de gärna berättar vidare om till andra, det sprider sig som ett virus. För att få ut sitt budskap/tankevirus så är det väldigt viktigt att ständigt ha ett konstruktivt proaktivt och positivt tonläge.

 

I ett annat exempel som Stockholms handelskammare varit delaktig i för ca 10 år sedan, var om Stockholm med kranskommuner skulle satsa på spårvagnar eller bygga ut tunnelbanan. Det var hetsiga diskussioner med politiker i både landsting och statshuset. Det var väldigt infekterat och de från Stockholms handelskammare var väldigt negativa till förslaget om spårvagnar. De kom ingen vart i diskussionerna och Stockholms handelskammare la om sin taktik och blev mer konstruktivt proaktiva och hade ett väldigt positivt tonläge för tunnelbaneförslaget. Spårvagnsförslaget hamnade i skymundan och till slut var Stockholms handelskammare och politiker i Stockholm med kranskommuner överens om en 25 miljarder satsning på tunnelbaneöverenskommelsen.

 

Upplyst förståelse, språket och orden är väldigt viktiga

Haken med ord är att de inte utgör neutrala informationsöverförare. Orden styr våra tankar i en viss riktning.

 

Detta kan drivna politiker, partisekreterare och statssekreterare m fl. dra nytta av. Det betyder inte att de ljuger. Det kan till exempel vara att de beskriver ett glas som är fyllt till hälften som att ”Glaset är halvfullt” eller ”Glaset är halvtomt” Det är samma mängd i glaset, men kan tydas som positivt eller negativt beroende på vad man vill få fram med budskapet.

 

Det är viktigt att vi hittar den rätta nyansen i orden, än viktigare är det att vi genomskådar när andra försöker styra våra tankar med ord.

 

Inför valet 2006 blev Moderaterna väldigt duktiga på att undvika att använda vissa negativt laddade ord. Moderaternas dåvarande partisekreterare Per Schlingmann hade tagit fram en ordlista med 12 olika ord som skulle undvikas i alla möten, debatter och intervjuer. Nedan är några av orden i Schlingmanns ordlista där negativt laddade ord skulle bytas ut till mer positivt laddade ord.

 

Negativ klang                                                            Positiv klang

Koalition/samarbetsregering.                                    Alliansregering

Förändra                                                                   Förbättra

Offentligt anställd                                                      Undersköterska

Privatisering                                                              Mångfald

Riktiga jobb                                                               Nya jobb

Medborgare, Individer, population                            Människor

 

När det gäller att manipulera tanken så är det väldigt viktigt att man inte ljuger. Det är svårt att bortförklara en osanning, lättare i så fall att förklara att man blivit missförstådd.

Vi måste bli mer medvetna om att både politiker, media och PR folk försöker manipulera våra tankar, vi måste fråga oss vad de egentligen vill med den information de vill ge oss.

 

Ramverkens roll i språket

Ramverk är något inneboende i språket. När vi ställer en fråga definierar vi redan från början hur vi vill att de som ställs frågan ska tänka på den, till stora delar bestäms svaren redan av hur frågan formuleras.

 

När man i Agenda i SVT 2012, ställde frågan ”Hur mycket invandring tål Sverige?”, hade man redan i frågan byggt in en viss syn på invandring. En syn där invandrare är en börda, något som landet ska tåla och uthärda. Denna fråga sätter snäva ramar för diskussionen och hur hjärnan behandlar den istället för att ställa en öppen fråga som t ex ”Finns det en gräns där hög invandring blir ett problem?”.

 

Om en inramning, dvs. en formulering, är till motståndarens fördel och inte din är det mycket bättre att du byter till en annan inramning än att du försöker besvara frågan i den. Att t ex svara på Agendas fråga från 2012 förstärker bara frågeställningen hur mycket du än besvarar den på ett positivt sätt.

 

Detta på grund av att hjärnan och dess nervbanor fungerar som en samling med muskler, varje gång ett visst påstående görs aktiveras en specifik nervbana/muskel och varje gång det upprepas förstärks denna koppling/muskel. Det är därför upprepade budskap fungerar så bra, och därför det är viktigt att en grupp som vill prata om en viss sak gör det på exakt samma sätt.

 

Skärmklipp

 

Hegemoni, problemformuleringsprivilegiet och dagordningsmakt

Hegemoni är den dominans eller ledande ställning som t ex ett land eller en organisation kan ha. Detta innebär inte total makt utan snarare ett bevarande av status quo och sin egen ledarställning. Dominansen kan även vara över kulturen och gäller attityder och förhållningssätt. De som dominerar i kulturens olika områden är de som bestämmer vilka normerna ska vara.

 

Problemformuleringsprivilegiet har den som har makten att sätta dagordningen i offentlig debatt. Begreppet brukar användas för att påstå, att i den offentliga debatten i Sverige, har det socialdemokratiska partiet ofta haft detta privilegium. Begreppet kan också användas för att påpeka hur t ex läsare och tittare omedvetet påverkas av hur ett problem framställs.

 

Den som sätter dagordningen är också den som bestämmer hur ett problem definieras och i detta vilka ramverk som sätts för problemet och vilka lösningar som automatiskt ses som givna.

 

Dagordningsmakt eller hur medierna påverkar våra tankar. Medierna har makt – oavsett om de vill det eller ej. Skälet är helt enkelt att vi människor är beroende av medierna för information om allt som inte ligger i den egna vardagen.

 

Opinionsbildare

Opinionsbildning ägnar sig många olika grupper åt, tex tankesmedjor, media, intresseorganisationer, partier, politiker etc. Nedan följer några av dessa.

 

Svenskt Näringsliv (före detta SAF) är Sveriges största politiska opinionsbildare, större än både LO och alla politiska partier tillsammans. De lägger otroligt stora summor på att bilda opinionen de önskar. Redan 1976 uppgraderade SAF opinionsbildningen till nummer ett bland deras verksamheter och 1978 grundades Timbro tankesmedja.

 

Timbro skriver på sin sajt ”Vårt uppdrag är att utveckla idéer och långsiktigt bilda opinion för marknadsekonomi, fri företagsamhet, individuell frihet och ett öppet samhälle”. Områden de fokuserar på är ”Välfärd, Arbetsmarknad och integration, Liberal idéutveckling, Konkurrenskraft och Kultur ”. Timbro säger också på sin sida att de grundades som en motaktion mot ett ”allt för vänsterdominerat samhälle”.

 

1999 listade dåvarande SAF som några av sina framgångar att de t ex säkrat Sveriges medlemskap i EU, förändrat synen på lönebildningen, drivit på reformeringen av socialförsäkringarna och medverkat till sänkta löneskatter.

 

Visitas är hotell- och restaurangföretagens arbetsgivarorganisation, de lyckades under förra regeringen få igenom sitt förslag om sänkt restaurangmoms. Men även sänkningen av arbetsgivaravgiften unga under 25 års ålder gynnade dem väldigt mycket. I början av 2014 gick MAX ledning ut med ett brev till sina anställda och varnade för att vid ett eventuellt regeringsskifte skulle de bli tvungna att sparka folk. Visitas stödde detta brev till fullo.

 

Innan valet 2014 gick de ut stort i en annonskampanj som de kallade för Dubbelstöten, budskapet var att förslaget om samma arbetsgivaravgift för alla och ett borttagande av den sänkta restaurangmomsen skulle drabba restaurangföretagens unga anställda hårt.

 

Politism är en webbsajt som startades av ”Aftonbladet med LO och Kommunal som med finansiärer”, tanken är att fungera som en ” antirasistisk, feministisk, makt kritisk sajt som arbetar för ökad jämlikhet”.

 

En annan fackligt anknuten tankesmedja är Tiden, den grundades gemensamt av LO, Socialdemokraterna och ABF. Dess syfte är att skapa en debatt kring frågor som ”globaliseringen, klimatet, arbetslösheten och den ökande ojämlikheten i resurser och möjligheter”.

 

Arenagruppen, som uppstod 1993, växte och omfattar idag t ex Dagens Arena, en webbtidning som kommenterar svensk och internationell politik från vänster. Men även tankesmedjan Arena Idé, bokförlag etc. Föreningen är i dagsläget en oberoende ideell förening, med en radikal och progressiv utgångspunkt som inte är knuten till någon annan organisation eller parti. Men med detta sagt så samarbetar de med LO-förbund, TCO-förbund, akademikerförbund och andra organisationer och företag.

 

 

Medierna

De frågor som medierna ger mest uppmärksamhet är de frågor som vi tenderar att tycka är de viktigaste. Tillsammans med gestaltningsmakten kan medierna också påverka hur vi uppfattar frågorna. Om medierna tex gestaltar verkligheten som om brottsligheten ökar leder det till att vi människor sannolikt tror att brottsligheten ökar, oavsett om det är sant eller ej.

 

Mediernas bild av verkligheten blir verkligare än verkligheten, eftersom det är mediernas bilder som vi människor har tillgång till.

Så vem sätter agendan i dagens samhälle?  Är det du och jag? Eller kanske regeringar, författare, media eller kändisar?

 

Nja… enligt David Rothkopf, mediaexpert och chefredaktör inom ekonomi och management, så är det högst troligt att det är företagen som sätter agendan. Detta grundar han i den maktförskjutning som skett från stormakterna till de globala storföretagen.

 

”Det finns inget perfekt mått på det inflytande som världens största  företag utövar, men ur alla perspektiv är det avsevärt.”

 

Arbetskraften i världens 2000 största företag uppgår till närmare 70 miljoner personer i hela världen. Om var och en av dessa personer försörjer fyra andra, så betyder det att dessa företag håller 350 miljoner människor vid liv. I själva verket är siffran flera gånger högre tack vare de arbetstillfällen som de skapar genom handel med andra företag. De beslut som några få personer fattar påverkar alltså direkt tillvaron för kanske en miljard eller fler människor i världen.

 

Detta betyder att relativt få personer kan ställa krav på de flesta av världens länder. Krav som påverkar arbetstillfällen, arbetsmiljö och lagar t ex.

De har också makten över media, då media till största delen ägs av privata intressen.

 

”Som mediakonsumenter ges vi ingen chans att utifrån en komplex verklighet dra våra slutsatser, ity att redaktionerna redan har dragit dem åt oss.”

Hanne Kjöller

SvD

 

”Vi lever inte längre i en partidemokrati utan i en mediekrati.”

Kent Asp och Johannes Bjerling

SvD

 

 

Facket och tanken

Facket sätter idag press på politiken, efter den borgerliga segern 2006 arbetade rörelsen (framför allt i Stockholm län) med utveckling av det politiska arbetet.

Vad man gjorde var att ta efter LO Norge där man framgångsrikt bedrev löntagarnas frågor på den politiska agendan. Arbetet ledde till att man i Stockholms län gick ut och frågade ca 12 000 medlemmar om vilka frågor som var viktiga för inför valet 2010. Efter detta så tog LO upp dessa frågor med de politiska partierna och vad de hade för åsikter i frågorna. Detta är ett sätt att påverka tankarna både hos medlem och hos politikerna.

 

Idag vad jag kan se så jobbar LO och alla förbunden med att synas på sociala medier, där får man en snabb spridning när det kommer upp i flöden på t ex Facebook. Sociala medier är perfekt om man vill väcka folks tankar då de flesta av befolkningen är inne där varje dag. Sociala medier (utan att ha någon Källa) så får jag känslan av att det är där hela arbetarrörelsen lägger sitt krut på när det gäller att få ut budskap. Facebook används flitiga av alla politiska partier och diverse motparter till arbetarrörelsen för att försöka styra folkets tankar åt den riktning de vill. Vi ser idag hur lätt folk delar något från sociala medier utan någon som helst källkritik då man helt enkelt litar på det då det finns där eller att t ex någon kompis har delat det.

 

Vad jag tror fackföreningsrörelsen behöver göra för att ändra folks uppfattning är som Stockholmsavdelningarna gjorde och verkligen fråga vad medlemmarna vill. Idag är det smutskastningskampanjer från alla håll för att vinna tillit från folket. Det är dags att börja prata fördelar med att vara medlem, väcka känslor, bygga upp och vårda förtroendet igen. Även skapa en delaktighet. För att väcka tankar kan det också vara viktigt att använda Talet t ex använda ord som bär värderingarna man har och gynnar den frågan man vill ta upp t ex ”vad tycker du om jämställdhet?”. Ifrågasätta ord som de har som värderingar o se vad deras motparter egentligen kan om just den värdering du förespråkar. Det arbetet som sthlm började med 2006 borde utvecklas till ännu bättre frågeställningar mot motparterna, vilket jag tror hela arbetarrörelsen jobbar med. Kampen om tanken gäller även för facken.

 

Källor:

Wikipedia för definitioner

LO: www.lo.se

Timbro: http://timbro.se/om-timbro , besökt 2015-09-29

Politism: www.politism.se/faq-vanliga-fragor/ och www.politism.se/om-politism/ besökta2015-09-29

Tankesmedjan Tiden: http://news.cision.com/se/tankesmedjan-tiden besökt 2015-09-29

Arenagruppen: http://www.arenagruppen.se/om-oss/ besökt 2015-09-29

http://www.arenagruppen.se/arenagruppens-historik/ besökt 2015-09-29

Carlsson, Anne Linda K, Schlingmann och Frank Luntz politiska språk slående lika http://www.dagensopinion.se/%E2%80%9D-schlingmanns-och-frank-luntz-politiska-spr%C3%A5k-sl%C3%A5ende-lika%E2%80%9D besökt 2015-09-29Gunnerud, Sara (2014) Ordens makt i politiken, Katalys förlag

Koch, Stefan, Ordfront 1/99, Åsiktsjätten – organisationerna, pengarna och hur allt hänger ihop

Jesper Strömbäck, medieforskare

David Rothkopf, boken ”Superclass, hur den nya globala makteliten styr världen”

UR Samtiden – Maktens språk 20 juni 2015, Maria Rankka/VD Stockholms Handelskammare

UR Samtiden – Maktens språk 20 juni 2015, Katarina Barrling/ statsvetare Uppsala universitet.

 

// Annelie Sandén, Barbro Blakéus, Sara Olsson, Kristofer Welén, Deltagare insikter v. 39-40

[/read]