Röda hjärtat

Röda hjärtat är när man föds,
Inte ond, inte god.
Den röda pricken är socialismen, men även den har ett stänk av de svarta fascismen.
Det gröna klotet är vår jord som vi alla delar.
Den mörka muren runt är strukturen vi har i vårt samhälle, samt vår välfärd.
De mörka ringarna bakom är fascisterna som har ett stänk socialism i sig. De gör allt för att förstöra vår välfärd och införa sin diktatur och förtrycka.
Guld ringen är kapitalisterna.
De blå runt ringen är borgarna som kramar dem hårt för att uppfylla deras intressen.
Kollar man riktigt noga kan man se hur natur resurserna dras från vår planet till de rikaste.
Tack för mig ☺

// Emil, deltagare insikter v. 39-40 2015