Med annat än ord!

 

// Villy, kursdeltagare insikter