Konservatism för Dummies.

Vad är jämlikhet i konservatismens ögon? Juridisk jämlikhet, d.v.s. inför lagen är alla jämlika men längre sträcker sig den inte. Människor är lika, men det finns skillnader mellan man och kvinna. Kärnfamiljen är viktigast och om kvinnan väljer att stanna hemma med barnet beror det på biologiska skillnader.  Omsorgen om den egna kulturens, etniska gruppens eller nationens fortsatta existens är utgångspunkten för politiska ställningstaganden. Vi befinner oss i olika positioner i samhället utifrån våra förmågor och för att ordningen ska upprätthållas, så måste vi respektera hierarkier.

47FA963E-3B9ACA00-2-image002

[read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”]

Synen på arbete Staten står för ordning och reda och bör därmed fördela arbete efter förmåga. Samhället ses som en organism där någon är huvud och andra är händer. Människan behöver tradition och trygghet, vilket tydliga ramar ger.

Vad är frihet? Tryggheten i att följa ens plats i hierarkin. Vi är fria när vi uppfyllt vår del i samhällsorganismen. Inom konservatism finns en tro att det finns ett nära samband mellan egendom och frihet. Friheten är tryggheten i att allting är som det alltid varit.

Människosyn Människan är ofullkomlig och föds med både en god och en ond sida och kan inte med bara förnuft upptäcka och tillgodogöra sig den naturliga lagen. Den konservativa åskådningen utgår från människornas olikhet och faktiska ojämlikhet i fråga om intelligens, omdömesförmåga etc. Beslut grundade på enbart förnuft leder till oförutsedda konsekvenser. Konservatismen anser att andra ideologier är naiva och blundar för människors mörka sidor.

Syn på skatter Sambeskattning är önskvärd för att värna om den traditionella kärnfamiljen. Ett starkt militärt försvar för den egna nationens trygghet och upprätthållande av rättsstaten skall bekostas av skatten. De konservativa vill bevara hävdvunna, konventionella eller traditionella samhällsinstitutioner, och motverka hastiga förändringar i samhället.

Apropå demokrati Allmän rösträtt är inte önskvärd förrän den allmänna utbildningsnivån höjts. Införandet av demokrati innebar en förändring. Att byta de styrande är inget som bör ske över en natt eftersom förändring tar och ska få ta tid.

Synen på jämställdhet. Sambeskattning för att föräldrarna ska kunna uppfostra barnen själva.. Kärnfamiljen är viktigast och om kvinnan väljer att stanna hemma med barnet beror det på biologiska skillnader.  Gifta par (man och kvinna) är normen. Ska en förändring av detta vara nödvändig, ska den ske gradvis eller helst inte alls.

Utopier?
Utopier framstår som något skadligt. Vi ska inte sträva efter ett nytt samhälle utan förbättra det vi har. Livet ska vara drägligt, inte perfekt.

Solidaritet enligt konservatismen. Solidaritet skapas av att man med sin skattsedel bidrar till det allmännas bästa och därmed sin egen trygghet.

// Daniel Hoffman, Marina Chemaleva, Elias Jara, Therese Lindgren och Christian Nålberg, deltagare insikter v. 15-16 (2016)

[/read]