Organisering

Har ni någonsin tänkt på vikten av att organisera sig? Vi hör hela tiden på utbildningar att det är viktigt att organisera sig för att få bättre villkor på arbetsplatserna. Vi hör även om historiken om fackföreningarna, om skotten i Ådalen etc.

Men vad menas det då med att man organiserar sig? Jo att vi alla skall stå enade precis som en tegelmur. För om vi inte har en bra grund så att vi kan stå fast när det börjar blåsa upp till storm så kommer hela muren att tippa. Men om vi inte heller kan hålla oss enade så kommer muren att falla. För vi är alla en tegelsten i muren. Både på arbetsplatserna, förbunden men även i samhället och kan vi inte då stå enade i både gott och ont så har vi redan förlorat. Precis som tegelmur som står kvar i både bra och dåligt väder.

Men hur gör vi då för att bygga både en bra grund och en stabil tegelmur? Jo vi måste börja prata med varandra kollegor som avdelningarna som förbundet. För alla är vi lika viktiga i uppbyggnaden av tegelmuren. Vi behöver medlemmarna som kan ge facklig råstyrka men vi behöver även de förtroendevalda och avdelningarna som är kunniga i sina områden och ett starkt förbund som sitter som cementen i muren så att vi håller ihop.

En lite tanke av mig

 

//Maximilian-Rex transports ungdomsforum 2016