Runöbloggen

Vill du bli min vän?

Det har blivit kallt, Jag känner rysningar där jag går, Bortvända ansikten, Överallt.   De ser till sig själva, Ingen hjälpande hand, Varför hjälpa någon annan? När man själv kan.. [read more=”Läs mer” less=”Läs mindre”] Ensam är stark, Det nya mottot, Ensam kan du övervinna allt, Ensam kan du trygga din framtid.   Men var […]

Läs mer

JÄMLIKHET

brinn med mig broder låt mig bära ditt ljus se bortom bergen bo i mitt hus   brinn med mig syster låt mig läka ditt sår se genom dimman där gror en vår   res dig nu broder och öppna din blick se den här världen du ska få det jag fick   res dig […]

Läs mer

Solidaritet

Om någon faller, finns det många som tar emot. // Björn Olsson – GS, Insikter deltagare v. 17+21 Jönköping

Läs mer