Solidaritet

Solidaritet

Om någon faller, finns det många som tar emot.

Solidaritet1

// Björn Olsson – GS, Insikter deltagare v. 17+21 Jönköping