Runöbloggen

Kampen om tanken

I dagens informationssamhälle är dosen informationen nästintill obegränsad. Genom massmedia får vi en begränsad beskrivning av verkligheten och vi måste vara kritiska till den informationen vi får. Vad är sant? Vem är sändaren? Det ställer stora krav på oss som mediekonsumenter. Vi måste skilja på fakta och åsikter. Varifrån kommer informationen och vad är syftet […]

Läs mer