Den riktiga arbetaren

Vi socialister har under alla tider sett hur en rik, fascistisk, konservativ, liberalism låtit styra den fattiga arbetarklassen med lögner och löneslaveri. Den fattige tvingas ständig stå med mössan i hand och tacka de rika för sitt levebröd. När man inte längre klarar av att producera är man inget värd.

Vi socialister har under alla tider kämpat mot detta förtryck men vi har ofta varit blinda för den rådande könsmaktsordningen. Ofta har männen inom vår ideologi tagit toppositionen och varit de som fått styra vår agenda. Kampen har alltid handlar om klass men aldrig om kön. Vi har i vår enfald trott att vår socialistiska politik med en ökad jämlikhet automatiskt innebär att vi också höjer kvinnans status i samhället. Tyvärr måste vi konstatera att full jämställdhet inte enbart kan uppnås via en ökad jämlikhet.

Vi socialister måste vara beredda på att ta ett steg tillbaka och låta kvinnan ta plats i vår politik, vi kan inte enbart föra en klasskamp. Vi kan aldrig uppnå ett fullt jämställt samhälle utan att låta kvinnan ta sin rättmätiga plats i samhället. Vi socialister måste våga se på oss själva och inse att vi har haft fel. Det är kanske så att kvinnan är den riktiga arbetaren, den människa som ständigt tryckts ner även av sin egen klasstillhörighet, som ständigt tvingas rätta sig efter den rike mannen, som ständigt tvingas stå med mössan i hand och tacka för det lilla utrymme som erbjudits.

// Gillasocialisterna Maria Göransson, Martin Norrström, Vanja Elsilä, Madde Sandberg, Daniel Mårtensson (insikter 2017)