2018 är det val, ett mycket viktigt val!

För dom odemokratiska krafterna är starka främst ute i Europa där vi sett hur dom tagit stora steg framåt.
Här hemma i Sverige har vi inte riktigt sett samma tendenser som i Europa. Det är bara att se på hur det gick i kyrkovalet som blev en stor seger för socialdemokraterna.  Detta berodde bara på att folk var engagerade och fortfarande ville ha en öppen och demokratisk kyrka dit Alla är välkomna.

Nu kamrater gäller det att vi tillsammans engagerar oss för att valet i år skall bli en lika stor framgång som kyrkovalet.

Vi vill och jag vill att samhället fortfarande skall vara öppet och demokratiskt där alla har samma rättigheter och skyldigheter.

Vi vill väl inte att Sverige skall sluta sig som Storbritannien där b.la flyktingvågen blev en del av ett avgörande så att europeiska unionen fick en spricka. Jag tycker att vi här i Sverige fortfarande skall vara beredda på att hjälpa människor i nöd.

Det är svårt att få en samsynhet i flyktingpolitiken, det är ju nu folk måste börja prata med varandra och öppna en dialog där alla får komma till tals och på demokratisk väg komma fram till ett beslut.

Det är där och då vid valet som du som väljare har ett viktigt ansvar att gå och lägga en röst på det du tror på. Vi skall vara glada och stolta över att vi har fria val. Där ledarna rättar sig efter folkets vilja.

Historiskt sett om vi tittar ut i världen så har vi sett exempel på hur det kan gå när ledare blir makt galna och hur folket blivit lidande. Det har ofta slutat i inbördeskrig där folket verkligen lidit.

// Jon Brossberg, deltagare Info & agitera