Demokrati

Demokrati bygger på respekt för fattade beslut av en majoritet.

Respekt för andra människor är viktigt då varje människa är unik och bär på en egen historia. Det går inte att se ner på andra människor och nedvärdera dom, då spricker det demokratiska samhället.

När demokratin spricker får vi en diktatur som vänder olika grupper emot varandra.
Exempel på det såg vi på Balkan då Jugoslavien sprack, länder ville bryta sig ut och gå sin egen väg. Dom styrande börja skylla på varandra, vände grupperna mot varandra. Jugoslavien började falla isär och det blev demonstrationer och oroligheterna bröt ut i ett krig.

Det är val 2018 och åter ser vi odemokratiska rörelser i vårt samhälle.
Där och då vid valurnan avgörs det om socialdemokraterna åter får regera.

Socialdemokraternas ideologi bygger på demokratisk socialism.

Demokratisk socialism är en politisk ideologi som vill förena demokrati med socialismenssyn på samhälleligt ägande av produktionsmedel.

I ett samhälle i ständig förändring, behövs socialdemokratiska värderingar, samhällsanalys och strategier mer än någonsin för att den svenskamodellen ska vara stark och att varje människa ska kunna lita på samhället.

// Jon Brossberg, kursdeltagare Runö