Ett öppet samhälle

Att älska sig själv tycker jag är bra, då mår man bra. Mår du bra blir du mer öppen för andra människor och respekterar andras beslut.

Respekt är grunden för ett demokratiskt samhälle där alla kan känna sej värdefulla.

Att älska sig själv är även bra för insikten om sej själv och sina egna värderingar.
Om man inte tycker om sej själv och mår dåligt så sprider man sina negativa energier till andra.
Tänk er själva om man kommer in i ett rum där det råder dålig stämning, det känns som att gå in i en tjock dimma, där luften är tjock och man ser knappt någonting.

Tyvärr finns det många människor i vårt samhälle som sprider dåliga vibrationer medvetet. Dom vill förmodligen inte ha ett öppet samhälle där alla människor är en viktig del. Kom ihåg att alla människor är lika värda.

Det är av vikt att alla är med och har respekt för varandra för att samhället skall kunna utvecklas i en positiv riktning.
Vi har ju sett och ser än i dag hur människor lider av förtryck, där det fria ordet inte är tillåtet.

Vi skall vara glada över att vi lever i Sverige där alla har chansen oavsett bakgrund.

Nu när vårat samhälle är öppet och skall förbli öppet så tycker jag att vi skall hjälpas åt att det förblir så, och en av grunderna är att börja med att älska sig själv.

// Jon Brossberg, tidigare kursdeltagare