Allmän kurs på gymnasienivå, Svenska språket

Allmän kurs på gymnasienivå, Svenska språket

Här kan du komma igång med dina studier på allmän kurs mot gymnasiekompetens. Eller slutföra redan påbörjade studier och uppnå grundläggande behörighet för yrkeshögskola, högskola eller universitet.   

Allmän kurs på gymnasienivå på Runö folkhögskola kan du läsa i två steg.

Steg 1 är för dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet. Här är fokus på att utveckla språket, svenska eller svenska som andraspråk, och att komma igång med studier och studieteknik. Efter steg 1 kan du söka vidare till yrkeshögskola eller gå vidare till steg 2 på allmän kurs.

Steg 2 är för dig som har läst minst ett år på gymnasiet eller motsvarande utbildning, och är klar med ämnena sve/sva1 och sh1a1. Här är fokus på samhällskunskap och du förbereder dig för högre studier på yrkeshögskola, högskola eller universitet.

Hur vi arbetar:

I allmän kurs på gymnasienivå arbetar du både enskilt och i mindre grupp. Under terminerna arbetar vi med olika teman i svenska, naturkunskap och samhällskunskap.

Du får på många olika sätt redovisa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och filmer är andra sätt att visa vad du kan. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälp för dina studier. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök runt om i Stockholm. I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare.

Steg 1

Gemensamma ämnen steg 1

Svenska/svenska som andraspråk 1 och/eller 2

Samhällskunskap 1a1

Naturkunskap 1a1

Historia 1a1

 

Du får träna dig på olika färdigheter i svenska språket som du behöver för vidare studier. Det gör du genom samtala och diskutera, argumentera och analysera och att utveckla ditt ordförråd. I kursen arbetar vi med kommunikation på olika sätt. Du läser olika typer av långa och korta texter, såsom tidningsartiklar, facklitteratur och skönlitteratur. Du tränar dig på ett kritiskt förhållningssätt och att granska källor.

Svenska som andraspråk

Du som har svenska som ditt andra språk får många möjligheter att utveckla dina förmågor/färdigheter i mindre grupp. Du får träna på att tala, lyssna, läsa och förstå det svenska språket. Ibland arbetar du med andra som har svenska som andraspråk och ibland tillsammans med dem som har svenska som sitt första språk

Steg 2

Gemensamma ämnen steg 2

Svenska/svenska som andraspråk 2 och/eller 3

Samhällskunskap 1a2

Naturkunskap 1b

Internationella relationer

Historia 1b

 

Du får lära dig om demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Vilka rättigheter har du och vad säger FN-konventionen? Du studerar också aktörerna på den internationella arenan, till exempel organisationer och hur de arbetar lokalt och globalt. Du studerar samhället utifrån ett genusperspektiv: Vad betyder jämställdhet och brist på jämställdhet för individen och kollektivet? Du får goda kunskaper i vad som gör samhällen socialt, politiskt och ekologiskt hållbara. Du får också förståelse för migrationens olika orsaker och betydelse för samhället. Vidare lär du dig att behärska källkritikens olika verktyg och att presentera, analysera och jämföra samhällsfrågor.

Tillval

Engelska grund

Engelska 5

Engelska 6

Matematik grund

Matematik 1

Religionskunskap 1

Extra stöd i svenska språket

Fakta

Kurstid: 2021-08-16- 2022-06-03

Kursplats: Runö folkhögskola; Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm

Studietakt: heltid

Kostnad: 1600 kr/läsår

Antagningsvillkor: minst grundskola eller motsvarande

Kurslängd: 1 till 3 år beroende på tidigare erfarenheter

Studiemedelsberättigad: ja

 

Målgrupp

För dig som är klar med grundskolan och/eller enbart läst några få ämnen på gymnasiet.

  • Dra filer hit eller