Allmän kurs på grundläggande nivå

Vårdintroduktion

Gör svenska språket till ditt!

Här kan du som vill ha behörighet på grundläggande nivå studera svenska som andraspråk. Beroende på förkunskaper har du möjlighet att bli klar med kursen på ett till två år. Delar av kursen läser du tillsammans med din klass, delar av kursen väljer du till och läser i tvärgrupper. Du kan till exempel välja att läsa matematik och engelska på den nivå du behöver och du kan också få extra stöd i svenska. 

Vi arbetar både enskilt och i grupp och du får på många olika sätt visa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och egna filmer är andra sätt att redovisa. Vi tränar på att använda datorn och mobilen som hjälpmedel  för studier och kommunikation. I skolan får du möta författare och spännande föreläsare. Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök och utflykter runt om i Stockholm.  

Vårdintroduktion

Denna inriktning är för dig som är klar med SFI C eller motsvarande och i framtiden vill arbeta inom vård och omsorg. Efter kursen kan du gå vidare till studier mot vård och omsorg eller andra utbildningar på gymnasienivå.

I kursen får du en orientering i vård och omsorgsämnen med människors situation i centrum och förståelse för vad det innebär att arbeta med vårdyrken i Sverige. Vi studerar svenska som andraspråk med fokus på kommunikation och svenska inom vården. Du får bland annat lära dig om anatomi lära dig om psykologi, etik och moral. Kursen bygger på teori i kombination med arbetsplatsbesök och praktik. h skrivande.

Fakta

Kurstid: 2022-08-15-2023-06-02

Kursplats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm

Studietakt: heltid

Kostnad: 1600 kr/läsår

Antagningsvillkor: minst SFI C eller motsvarande

kurslängd: 1-2,5  år beroende på tidigare erfarenheter

Studiemedelsberättigad: ja

Målgrupp

Du har studerat SFI C eller har motsvarande kunskaper. Nu söker du grundskolebehörighet. Förmodligen är du nyanländ invandrare sedan ett till två år.