Arbetarkultur

Arbetarkultur- särskild kurs

Det här är en kurs för dig som är nyfiken på arbetarkultur. Inom kursen studeras kulturella uttryck, som konst, litteratur, musik och teater, där arbetarklassen står i fokus. Med utgångspunkt i deltagarnas egna erfarenheter, föreläsningar, texter och studiebesök reflekterar vi tillsammans över begreppet arbetarkultur. Vi söker efter arbetarkulturens spår i staden och diskuterar dess betydelse och uttryck i samtiden.

En viktig del av kursen är att uppleva och reflektera över olika kulturella uttryck, t ex att läsa och diskutera arbetarlitteratur, promenera i arbetarförfattares fotspår och ta del av någon av de konstskatter som finns inom arbetarrörelsen.

Dina egna intressen tas till vara genom att tillfälle ges för fördjupning inom eget valt område. Det är ett valbart moment där du har möjlighet att under handledning arbeta med ett projektarbete som presenteras i slutet av kursen.

En eftermiddag i veckan träffas vi via videolänk eller på studiebesök om läget tillåter det. Utöver det tillkommer tid för egen fördjupning.

Kursen är i huvudsak på distans men studiebesök och stadspromenader i Stockholmsområdet kan förekomma. För den som inte bor i Stockholm finns möjlighet att delta i de flesta av kursens moment på distans.

 

Fakta

  • Kurstid: 2021-08-16– 2021-12-21
  • Kursplats: Runö folkhögskola distans, Stockholm
  • Studietakt: kvarts- eller halvfart
  • Kurslängd: en termin
  • Kostnad: ingen avgift men inträden och kursmaterial betalas av deltagare
  • Tider: torsdagar kl 16:30-19-30
  • Studiemedelsberättigad: nej
  • Övrigt: egen dator med internetuppkoppling krävs
Målgrupp

Kursen vänder sig till den som är nyfiken på kulturuttryck där arbetarklassen står i fokus.

  • Dra filer hit eller