Arbetarkultur

Arbetarkultur- särskild kurs

Inom kursen studeras kulturella uttryck – som konst, litteratur, musik och teater – där arbetarklassen står i fokus. Med utgångspunkt i föreläsningar, texter och studiebesök reflekterar deltagarna tillsammans över begreppet arbetarkultur. Vi söker efter arbetarkulturens spår i staden och diskuterar dess betydelse och uttryck i samtiden.

En viktig del av kursen är att uppleva och reflektera över olika kulturella uttryck, t ex att läsa och diskutera arbetarlitteratur, promenera i arbetarförfattares fotspår och besöka någon av de konstskatter som finns inom arbetarrörelsen.

Deltagarnas egna intressen tas till vara genom att tillfälle ges för fördjupning inom eget valt område. Det är ett valbart moment där deltagaren har möjlighet att under handledning arbeta med ett projektarbete som presenteras i slutet av kursen.

Ett par eftermiddagar i veckan träffas kursdeltagarna på skolan eller på studiebesök. I rådande situation sker träffarna framför allt via Google meet. (För den som inte bor i Stockholm finns därför möjlighet att delta i de flesta av kursens moment på distans.) Utöver det tillkommer tid för egen fördjupning.

Fakta

  • Kurstid  – 2021-02-15– 2021-06-04
  • Kursplats – Runö folkhögskola distans, Stockholm
  • Studietakt – Kvarts- eller halvfart
  • Kostnad -ingen avgift men inträden och kursmaterial betalas av deltagare
Målgrupp

Kursen vänder sig till den som är nyfiken på kulturuttryck där arbetarklassen står i fokus.

  • Dra filer hit eller