Bidra till ett hållbart samhälle!

Ett hållbart samhälle

Känner du att det är hög tid att vi ställer om vårt samhälle? Vill du vara en del av lösningen?

 • Vill du vara med och påverka framtiden?
 • Vill du pröva på omställningsarbete i praktiken?
 • Vill du fördjupa dig i, diskutera och analysera perspektiv på hållbarhet, globala rättvisefrågor och hur lösningar kan se ut?

I så fall är det här kursen för dig! Kursen behandlar olika sätt att se på och förhålla sig till bl.a. hållbarhet, omställning och samhällspåverkan. Hur möter vi och hur hanterar vi klimatkrisen och den ekologiska krisen på ett rättvist och demokratiskt sätt?

Vi studerar, diskuterar och problematiserar teoretiska och praktiska perspektiv och begrepp inom kunskapsfältet.

Vi tar emot inspirerande och kunniga gästföreläsare och gör digitala studiebesök i verksamheter som jobbar med hållbarhetsfrågor.

Vi genomför projektarbeten i omställning och samhällspåverkan, utifrån kursdeltagarnas önskemål och intresse.

Tillsammans blir deltagarna en tankesmedja som kan ge varandra inspiration och fungera som ett nätverk för kontakt med andra samhällsaktörer. Under kursen ingår varje deltagare i en basgrupp, en grupp man har särskilt nära kontakt med under kursens gång.

Inga särskilda förkunskaper behövs –  vi lär oss och förändrar tillsammans, med varandra!

Fakta

 • Kurstid: 2022-08-29– 2022-12-16
 • Kursplats: distansundervisning
 • Studietakt: kvartsfart
 • Kurslängd: en termin
 • Kostnad: 300:-
 • Tider: torsdagar kl 15-17
 • Antagningsvillkor: grundskola eller motsvarande.
 • Studiemedelsberättigad: nej
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av att bidra till ett hållbart samhälle

Kursansvarig

Hanna Wretmark
hanna.wretmark@runo.se
0702-374502