Var en del av lösningen Ett hållbart samhälle

Ett hållbart samhälle

Känner du att det är hög tid att vi börjar ställa om till ett mer hållbart samhälle? Vill du fördjupa dig i, diskutera och analysera perspektiv på hållbarhet, globala rättvisefrågor och hur lösningar kan se ut?  Vill du pröva på omställningsarbete i praktiken? Vill du vara med och påverka framtiden? I så fall är det här kursen för dig! 

 

Kursen behandlar olika sätt att se på hållbarhet och Agenda 2030 och studerar, diskuterar och problematiserar teoretiska och praktiska perspektiv och begrepp inom kunskapsfältet.  Vi gör inspirerande studiebesök i olika verksamheter som jobbar med hållbarhetsfrågor och tar emot gästföreläsare. 

 

Inom ramen för kursen genomför du projekt eller praktik. 

 

Väljer du projekt gör du det i anslutning till din närmiljö (till exempel arbetsplats, skola eller organisation). Projektet är fritt till sitt innehåll, men ska ha anknytning till en bred tolkning av begreppen hållbar omställning och global rättvisa. Deltagaren dokumenterar sitt arbete för att sedan kunna presentera resultatet i slutet av kursen. Du får verktyg att arbeta med ditt projekt utifrån hur detta formuleras, exempelvis genom textbearbetning, grafisk form eller fotografi. Du får gärna komma med din egen projektidé eller praktikplats men vi på skolan kan också hjälpa till med idéer och kontakter.  

 

Tillsammans blir deltagarna en tankesmedja som kan ge varandra inspiration och fungera som ett nätverk för kontakt med andra samhällsaktörer. Under kursen ingår varje deltagare i en basgrupp, en grupp man har särskilt nära kontakt med under kursens gång. Deltagarna får projekthandledning från kunniga lärare och feedback från sin basgrupp. 

 

Fakta

  • Kurstid: 2021-08-16-2021-12-21
  • Kursplats: Runö folkhögskola, Stockholm-distans med när-träffar
  • Studietakt: halvfart
  • Kurslängd: en termin
  • Kostnad: ingen avgift men inträden och kursmaterial bekostas av deltagare
  • Tider: torsdagar  kl: 15-17  samt närträff  på skolan 3/9 och 10/12
  • Antagningsvillkor: grundskola eller motsvarande.
  • Studiemedelsberättigad: ja ( fr o m ht 21)
Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av bidra till ett hållbart samhälle

Kursansvarig

Hanna Wretmark
hanna.wretmark@runo.se
0702-374502

  • Dra filer hit eller