Grafisk form & kommunikation

Grafisk form & kommunikation på distans, halvfart

Ge dig själv en plattform inom grafisk form och kommunikation!

Vad kursen innehåller:

Vi jobbar med följande program: Adobe – Illustrator, Indesign, Photoshop, Animate, XD.

Tekniker som vi använder oss av är: Html, Css.

Under kursen lär du dig också att arbeta med WordPress.

Vad man gör:

Du lär dig grunderna i verktygen. Vi skapar trycksaker och arbetar med webbproduktion, bland annat affischer, broschyrer, företagspresentationer, portfolios eller kampanjer för att till exempel belysa miljöfrågor och marknadsföra osynliga organisationer.

Tider/scheman:

Under kursens gång får du uppgifter som du får återkoppling på av undervisande lärare. Pedagogerna producerar instruktionsfilmer som beskriver det du behöver kunna för att utföra arbetet. En licens till Moderskeppet ingår i kursen som stöd. Vi kommunicerar via mobil/chats/mail/Inlägg och du kan även komma till skolan.

Kursen är på halvfart, vilket innebär cirka 20 timmars studier i veckan inklusive fyra närträffar, tre av tillfällena är i form av lektioner och workshops på plats på skolan.

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Många väljer den här kursen för att använda sina kunskaper i sitt befintliga arbete eller söka vidare till andra utbildningar inom samma område, t ex. på Cross media Design.

Runö city om kursen

Fakta

 • Kurslängd – 37 veckor – deltid, distans med 4 närträffar
  1. torsdag – fredag,  15– 16 augusti (övernattning på kursgård)
  2.  fredag 8 november
  3.  fredag 13 mars 2019
  4. fredag 3 juni kl 10-12, 2019
 • Kurstid  – 2019-08-15 – 2020-06-03
 • Kursplats – Runö folkhögskola, Stockholm
 • Antagningsvillkor – Grundskola eller motsvarande.
Målgrupp

Du söker grundläggande och fördjupade kunskaper i grafisk form & kommunikation. Du har konstnärlig fallenhet och/eller intresse för formgivning inom olika yrken.

 • Dra filer hit eller