Crossmedia & design

Särskild kurs – Crossmedia & design

Uttryck din kreativitet! 

Crossmedia ger dig grundläggande kunskaper och färdigheter inom grafisk form och kommunikation. Kursen är för dig som vill uttrycka dig i text, bild och form!

Genom programvaror som exempelvis Illustrator, Photoshop och Indesign får du verktyg för att skapa och anpassa budskap för olika sammanhang.

Crossmedia & design har schemalagd undervisning på skolan. I kursen finns inslag av både digitala och analoga uttrycksformer.

Vi jobbar till exempel med att skapa tidningar, affischer, broschyrer, foto, illustrationer, film och animationer. Du får arbeta med programvaror för tryck och digitala medier som Illustrator, Photoshop, Indesign, Animate, Premiere, After Effects. Under kursens gång arbetar du också med webbproduktion, Html, Css, WordPress.

Utbildningen hjälper dig att få kunskaper i analys av text och bild samt förståelse för olika kommunikationsprocesser. 

I projektarbeten skapar vi material för att marknadsföra exempelvis miljö- och samhällsfrågor.

Du kan använda året till att skapa arbetsprover för att söka vidare till andra design-, konst- och fotoutbildningar.

Fakta

  • Kurstid: 2022-08-15 – 2023-06-07
  • Kursplats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm
  • Studietakt: heltid
  • Kurslängd: 1 år
  • Kostnad:2600kr
  • Antagningsvillkor: grundskola eller motsvarande
  • Studiemedelsberättigad : ja
  • Studieintyg: Intyg med information om undervisningens omfattning med ingående ämnen ges till kursdeltagare som erlagt kursavgiften samt varit närvarande mer än 80% av kurstiden
Målgrupp

Du söker grundläggande och fördjupade kunskaper i grafisk form & kommunikation. Du är intresserad av att söka dig vidare inom det grafiska området via fortsatt utbildning. Du har konstnärlig fallenhet och/eller intresse för formgivning inom olika yrken.