"NY" Min berättelse

Min berättelse, seniorkurs – Särskild kurs

Alla har en livshistoria att berätta, från skolgång till arbetslivet, från p-pillret till mordet på Kennedy. Runö folkhögskola erbjuder under höstterminen 2018 en halvfartskurs där vi ses två gånger i veckan och däremellan jobbar du själv. Tillsammans med andra reflekterar du och lär dig om samhällsförändringar, litteratur, konst och teknik som påverkat samhället och dig.

På kursen får du lära dig olika skrivtekniker och hur du ska hantera bilder digital. Det kan handla om att skanna in äldre fotografier, hantera bilder som du redan har på datorn och redigera bilder.

Under kursen arbetar kursdeltagarna med text och bild genom digitala och/eller analoga verktyg samt hur man kan presentera sin berättelse i olika former.

Vad kursen innehåller:
Genom kursen får kursdeltagarna stöd med att sortera bilder, hjälp med skrivande och att sammanställa den egna berättelsen på webben eller i pappersform. Textbearbetning, bearbetning av bildmaterial och grundläggande kunskaper om några dataprogram ingår i kursen. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha producerat ett sammanställt material kring sin livsberättelse.

Utgångspunkten för kursen är att alla har en historia att berätta, från skolgång till arbetslivet, från p-pillret till mordet på Kennedy. Genom kursen ges möjlighet att formulera den egna erfarenheten som blir att skriva socialhistoria utifrån sin livsberättelse. Ett sätt att skriva folkens historia.

Vad man gör:
På kursen lär sig kursdeltagarna olika skrivtekniker och hur man hanterar bilder digitalt. Det kan handla om att skanna in äldre fotografier, hantera bilder som man redan har på datorn och redigera dem. Tillsammans reflekterar kursdeltagarna och lär sig om samhällsförändringar, litteratur, konst och teknik som påverkat samhälle och individ. Studiebesök är viktiga delar av kursen. Under kursen genomförs gemensamma moment med andra kurser på Runö folkhögskola.

Huvudmoment i kursen är:

  • Produktion och presentation av den egna livsberättelsen i vald form
  • Textbearbetning
  • Bildhantering
  • Digitala verktyg (Google education, Google drive, Word press)

Syfte

Kursen syftar till att lära sig att gestalta sin egen berättelse genom text och bild. Genom att reflektera egna erfarenheter i relation till förändringar som skett under vår nutidshistoria breddas och fördjupas den egna berättelsen. Textbearbetning, bearbetning av bildmaterial, grundläggande kunskaper om dataprogram ingår i kursen. Efter avslutad kurs ska deltagarna ha producerat ett sammanställt material kring den egna livsberättelsen.

Fakta

Kurslängd – 17 veckor – deltid

Kurstid  – februari 2019

Kursplats –  Schemat består av två fysiska träffar i veckan, på Runö folkhögskola på Hälsobrunnsgatan 10 och en dag på distans.

Tider  – tisdagar:  kl 14-17,  torsdagar: kl 14-17

  • Sportlov 25/2 – 2/5
  • Påsklov 15/4- 19/4

Antal platser – Cirka 22
Kurskostnad 500kr

Ej CSN-berättigad

Målgrupp

Kursen ”Min berättelse” vänder sig till dig som vill gestalta din egen livshistoria med hjälp av text och bild. Genom att reflektera över egna erfarenheter i relation till förändringar som skett under vår nutidshistoria breddas och fördjupas den egna berättelsen.

  • Dra filer hit eller