"NY" Min berättelse

Min berättelse– Särskild kurs

Vilka berättelser bär du på? Alla har en livshistoria att berätta: om vardagsliv och arbetsliv, om stad och land, om politiska kamper och historiska skeenden. Den här kursen riktar sig till dig som vill skriva ner din egen berättelse – oavsett om det är för de allra närmaste eller för en större publik.

Du bär säkert på en berättelse men har kanske ännu inte skrivit ner den. Under kursen får du lära dig olika skrivtekniker för att hitta den form som passar dig bäst. Vi läser även olika typer av arbetarlitteratur för att ge dig både inspiration och verktyg för att skriva självbiografiska texter.

Vad kursen innehåller:

Vi gör några tydliga tematiska nedslag i litteraturen: kvinnliga författare, samtida arbetarlitteratur och en alternativ kanon. Som deltagare på kursen har du också möjlighet att påverka vad vi läser. Vår gemensamma läsning blir på så vis en ingång till det egna skrivandet. Genom kursen får du möjlighet att formulera dina egna erfarenheter vilket blir till att skriva socialhistoria utifrån din livsberättelse – ett sätt att skriva folkens historia. Du får även möjlighet att möta andra skrivande människor för att utvecklas som skribent.

Hur vi arbetar:

Kursen består av två delar: litteratur och skrivande. Du väljer själv vad du vill skriva om inom ramen för det självbiografiska berättandet. Genom kamratrespons och lärarhandledning får du möjlighet att utveckla både ditt skrivande och förbättra ditt material. Du får möjlighet att utforska olika tekniker och stilar samt att läsa olika typer av litteratur för att inspirera dig i ditt skrivande. Genom litteraturen och skrivandet reflekterar vi tillsammans över politiska och kulturella förändringar i samhället under 1900-talet och hur de har påverkat människor. Studiebesök och gästföreläsningar är en viktig del av kursen för att fördjupa dessa kunskaper.

Huvudmoment i kursen är:

  • Produktion och presentation av den egna livsberättelsen i vald form
  • Textbearbetning
  • Läsecirkel

Fakta

Omfattning: Halvfart

Kurstid: 2021-08-16 – 2021-12-21

Kursplats: Distans. med träffar på skolan om möjligt

Tider  – tisdagar:  kl 14-17,  torsdagar: kl 14-17

Antal platser – Cirka 22

Ej CSN-berättigad

Målgrupp

Kursen ”Min berättelse” vänder sig till dig som vill gestalta din egen livshistoria med hjälp av text och bild. Genom att reflektera över egna erfarenheter i relation till förändringar som skett under vår nutidshistoria breddas och fördjupas den egna berättelsen.

  • Dra filer hit eller