Genus, resiliens, konflikter, migration, ,mänskliga rättigheter

Framtidsfrågor – Allmän kurs

Var med och påverka!

Lär dig påverka, bli en del av framtiden!

Vad kursen innehåller

Framtidsfrågor är en kurs för dig som är intresserad av samhällsfrågor. Kursen utgår från fem teman som är aktuella nu och i framtiden:

 • Mänskliga rättigheter
 • Konflikter
 • Genus
 • Resiliens
 • Migration

I ämnena samhällskunskap, religion, historia och naturkunskap arbetar vi utifrån de olika temana. Du läser också svenska, matematik och engelska utifrån individuell nivå.

Vad vi gör

Du får lära dig om demokratins utveckling, mänskliga rättigheter och humanitär rätt. Vilka rättigheter har du och vad säger FN-konventionen? Du studerar också aktörerna på den internationella arenan och får fördjupa dig i jämförande studier av statliga organisationer och NGO:s. Du studerar samhället utifrån ett genusperspektiv: Vad betyder jämställdhet och brist på jämställdhet för individen och kollektivet? Du får goda kunskaper i vad som gör samhällen socialt, politiskt och ekologiskt hållbara. Du får också förståelse för migrationens olika orsaker och betydelse för samhället. Vidare lär du dig att behärska källkritikens olika verktyg och att presentera, analysera och jämföra samhällsfrågor. I alla teman jobbar vi varierande med föreläsningar, läsning av texter,  studiebesök, övningar, gruppdiskussioner med mera. Vi studerar organisationer och deras arbete lokalt och i världen.

Vad kommer jag kunna gör efter kursen

Kursen ger möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Fakta

 • Kurslängd – 39 veckor – heltid
 • Kurstid  – 2018-08-20 – 2019-06-04
 • Kursplats – Runö folkhögskola, Stockholm
 • Antagningsvillkor – Grundskola eller motsvarande.
 • Antal platser – Cirka 22
Målgrupp

Du söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier. Du är intresserad av samhällsfrågor och tänker dig ett samhällsorienterat yrke, till exempel socionom, politiker eller lärare.

 • Dra filer hit eller
 • http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/