Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på gymnasienivå – Allmän kurs

Svenska språket och samhället.

Behöver du lära dig mer svenska?

Behöver du djupare kunskap om det svenska samhället?

Vill du spela huvudrollen i ditt liv och kunna påverka samhället?

Vill du lära mer om miljö, samhälle, och samlevnad i samtal med andra?

Vill du lära dig söka och bearbeta information effektivt?

Då ska du läsa Svenska som andraspråk på gymnasienivå!

Kursen ger fördjupade kunskaper i svenska språket och om det svenska samhället. Dina möjligheter att delta i och påverka samhällsdebatten ökar genom studier i natur, kultur och sociala villkor. Datorstöd ger dig verktyg för att söka, tolka och bearbeta information.

Syfte

Kursen syftar till att ge grundläggande behörighet. Du får utökade kunskaper i det svenska språket samt om det svenska samhället och omvärlden. Du får möjlighet till fördjupade studier samt goda förutsättningar för ett aktivt deltagande i samhället.

Intervju med Sabina

Namn: Mitt namn är Sabina.

Ålder: Jag är 29 år gammal.

Vilket år gick du på Runö? Jag började studera på Runö Folkhögskola i augusti 2009 och avslutade utbildningen i maj 2010.

Vilken kurs gick du? Jag gick Runö Folkhögskolas allmänna kurs på gymnasienivå. I kursen ingick Svenska som andraspråk, Matematik, IT, Naturvetenskap, Samhällskunskap och Engelska.

När du tittar tillbaka på din tid på Runö folkhögskola, hur upplevde du studietiden där och vad gav den dig? Jag var närvarande på Runö Folkhögskola nästan varje vardag. Jag visste att jag kunde lära mig något nytt vid varje studietillfälle vilket bidrog till att jag kände mig engagerad i att vara med på alla lektioner. Runö Folkhögskola gav mig den inspiration och det stöd som jag behövde på vägen mot högre studier, då den erbjöd mig möjligheten att fördjupa mina ämneskunskaper, skaffa nödvändiga behörigheter och träna min svenska dag efter dag.

Berätta vad som gjorde att du valde Runö folkhögskola? Jag valde Runö Folkhögskola eftersom skolan var känd för sin mångfacetterade utbildning och mångkulturella miljö samt för mycket engagerade lärare.

Hur du upplevde kvalitén på din kurs, undervisning, lärare, klasskamrater etc? Det som jag uppskattade mest var att lärarna utgick från studenternas individuella behov, styrkor och svagheter. Det fanns förstås en allmän studieplan för alla studenter men samtidigt fick var och en av oss lära sig i sin egen takt.

Jag anser att lärarnas sätt att undervisa var mycket engagerande. Till exempel använde våra pedagoger ofta visuella redskap för att underlätta lärandeprocessen och göra den lite roligare för oss. Vi hade också flera intressanta studiebesök där vi kunde tillämpa våra teoretiska kunskaper i praktiken.

Vi hade en trevlig internationell miljö i Runö. Vissa av mina klasskamrater finns fortfarande kvar i mitt liv.

Vad gjorde du sen efter Runö? Strax efter att ha avslutat Runö blev jag antagen till Stockholms universitet där jag fick möjligheten att fördjupa mina kunskaper i vetenskapligt skrivande på svenska. Jag pluggade också Programmering och Socialantropologi vid samma universitet.

Vad gör du idag? Idag är jag student vid Stockholms universitet och skriver min kandidatexamen inom Kriminologi som är mitt huvudämne, det ämne som jag älskar. Samtidigt arbetar jag hos Brottsofferjouren Sverige där jag hjälper människor som har drabbats av brott med information och rådgivning. Jag har kollegor, kurskamrater och vänner från olika länder och jag använder både svenska och engelska i vardagen. Det som jag försöker att säga är att de språk- och ämneskunskaper som jag fick när jag studerade på Runö har absolut hjälpt mig att uppnå mina mål och att bli den person som jag är idag.

Efter din tid på Runö, har du varit tvungen att komplettera något kursmoment från Runö eller lägga till något annat för att nå dit där du är idag? Nej, jag var inte tvungen att komplettera mina betyg. Jag fick de grundläggande behörigheterna som jag behövde för att bli antagen till Stockholms universitet.

Med facit i hand, finns det något du skulle vilja förbättra med Runö folkhögskola? Det är en svår fråga för mig och det enda som jag kan komma på är att det skulle vara kul om Runö hade ett större kursutbud.

Sist men inte minst, vad skulle du vilja förmedla till de människor som funderar på att söka till Runö folkhögskola, varför ska man välja Runö? Jag tycker att det finns många fördelar med att studera på Runö Folkhögskola. Är man intresserad av att träffa människor från olika världsdelar, lära sig andra kulturer och dela med sig av sin kultur? Vill man få de grundläggande förkunskaper som är nödvändiga för högre studier? Känner man sig nyfiken på att lära sig något ämne och träffa trevliga och professionella lärare? Jag valde Runö för att jag var intresserad av samtliga punkter beskrivna ovan och jag har aldrig ångrat mitt val.

Fakta

  • Kurslängd – 39 veckor – heltid
  • Kurstid – 2018-08-20 – 2019-06-04
  • Kursplats – Runö folkhögskola, Stockholm
  • Antagningsvillkor – Kunskaper motsvarande Svenska som andraspråk på grundskolenivå. Grundskolebehörighet eller motsvarande kunskaper.
    Intervju.
Målgrupp

Du har grundskolebehörighet. Nu söker du grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier. Förmodligen har du invandrarbakgrund. Du har dokumenterade kunskaper motsvarande svensk grundskolenivå eller har tillägnat dig kunskaper av samma omfattning på annat sätt.

  • Dra filer hit eller
  • http://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/personuppgiftslagen/