Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på grundskolenivå – Allmän kurs

Bli vän med svenska språket!

Vad kursen innehåller:

Huvudämnet i kursen är svenska som andraspråk men du läser också grundläggande samhällskunskap och förberedande naturkunskap. Du kan också välja till matematik och engelska på den nivå du behöver och extra stöd i svenska.

Vad vi gör:

Vi arbetar både enskilt och i grupp och du får på många olika sätt visa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och egna filmer är andra sätt att redovisa.

Vi har en kursbok i svenska och övar på att läsa, tala, skriva, lyssna och förstå. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälp för dina studier och kommunikation.

Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök och utflykter runt om i Stockholm. I skolan får du möta författare och spännande föreläsare.

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Efter kursen kan du prata och förstå det svenska språket betydligt bättre. Studierna kan leda till motsvarande grundskolebehörighet. Det betyder att du kan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.

Svenska som andraspråkpå gymnasienivå

Studera det svenska språket och samhället!

Vad kursen innehåller:

Huvudämnet i kursen är svenska som andraspråk och vi läser alla ämnen (naturkunskap, samhällskunskap, religion och historia) anpassat för dig som inte har svenska som modersmål. Engelska och matematik läser du på den nivå du är när du börjar. Du kan också få extra stöd i svenska språket.

Vad man gör:

Du får arbeta både enskilt och i grupp. Vi tränar på olika färdigheter i svenska språket, som att läsa, tala, skriva, lyssna och förstå. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälp för dina studier. Vi lär oss på olika sätt, till exempel genom diskussioner, litteratur och film. Skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer är olika sätt att visa sina kunskaper.

Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök och utflykter runt om i Stockholm. Teater, utställningar och muséer är viktiga delar av kursen. I skolan får du möjlighet att möta författare och spännande föreläsare.

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Efter kursen kan du prata, skriva och förstå det svenska språket betydligt bättre. Kursen ger möjlighet att läsa vidare på yrkeshögskola eller högskola/universitet.

Fakta

  • Kurslängd – 39 veckor – heltid
  • Kurstid  – 2019-08-19 – 2020-06-03
  • Kursplats – Runö folkhögskola, Stockholm
  • Antagningsvillkor – Godkänd SFI C eller motsvarande kunskaper i det svenska språket.
  • Intervju.
Målgrupp

Du har studerat SFI C eller har motsvarande kunskaper. Nu söker du grundskolebehörighet. Förmodligen är du nyanländ invandrare sedan ett till två år.

  • Dra filer hit eller