Svenska som andraspråk

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå – Allmän kurs

Bli vän med det svenska språket!

Vad kursen innehåller:

Huvudämnet i kursen är svenska som andraspråk men du läser också grundläggande samhällskunskap och förberedande naturkunskap.
Du kan välja att läsa matematik och engelska på den nivå du behöver och du kan också få extra stöd i svenska.

Vad vi gör:

Vi arbetar både enskilt och i grupp och du får på många olika sätt visa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer. Teater, utställningar och egna filmer är andra sätt att redovisa.

Förutom arbetet i klassrummet gör vi studiebesök och utflykter runt om i Stockholm. I skolan får du möta författare och spännande föreläsare.

Vi har en kursbok i svenska och övar på att läsa, tala, skriva, lyssna och förstå. Du får också träna på att använda datorn och mobilen som hjälp för dina studier och kommunikation.

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Efter kursen kan du prata och förstå det svenska språket betydligt bättre. Studierna kan leda till motsvarande grundskolebehörighet. Det betyder att du kan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.

Fakta

Kurstid: 2021-08-16-2022-06-03

Kursplats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10 Stockholm

Studietakt: heltid

Kostnad: 1600 kr/läsår

Antagningsvillkor: minst SFI C eller motsvarande

kurslängd: 1-2,5  år beroende på tidigare erfarenheter

Studiemedelsberättigad: ja

Målgrupp

Du har studerat SFI C eller har motsvarande kunskaper. Nu söker du grundskolebehörighet. Förmodligen är du nyanländ invandrare sedan ett till två år.

  • Dra filer hit eller