Undersköterskeutbildning

Undersköterskeutbildning med inriktning mot äldreomsorg – Särskild kurs

Skaffa dig ett meningsfullt yrke!

Vad kursen innehåller

Du läser vårdämnen under två år varvat med praktik inom äldreomsorgen. På kursen studerar du hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel och lär dig om förhållningssätt och bemötande inom äldreomsorgen. Kursen innehåller alla programgemensamma ämnen från Vård och omsorgsprogrammet, yrkesutgång äldreomsorg.  Tre praktikperioder i olika verksamheter inom äldreomsorg och hemtjänst ingår i utbildningen.

Vad vi gör:

I de olika ämnena varvas praktiska övningar som hjärt- och lungräddning eller diskussioner kring exempel från vården. Vi varierar våra arbetsformer och använder oss också av studiebesök, externa föreläsare och temadagar. Praktikperioderna är viktiga delar av utbildningen. Under praktiken har du möjlighet att omsätta det du lärt dig på utbildningen i verkligheten.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

 • Hälsopedagogik
 • Medicin
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Vård och omsorgsarbete
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Specialpedagogik
 • Vårdsvenska
 • Praktik 3 veckor på vårterminen

År 2

 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • It vård och omsorg
 • Socialpedagogik
 • Vård och omsorgsarbete vid demens
 • Vård och omsorgsarbete forts
 • Projektarbete
 • Praktik 7 veckor, 3 veckor på höstterminen, 4 veckor på vårterminen.

Syfte

Att skapa förutsättningar och möjligheter att deltagarna ska få ett arbete inom vård- och omsorgssektorn företrädesvis inom äldreomsorgen

Efter utbildningen

Inom äldreomsorgen finns idag ett stort behov av arbetskraft och det finns goda chanser till anställning.

Fakta

 • Kurslängd – 78 veckor – heltid
 • Kurstid 2019-08-19 – 2021-06-03
 • Kursplats – Runö folkhögskola, Stockholm
 • Antagningsvillkor – Grundskola eller motsvarande.
  Intervju
Målgrupp

För dig som brinner för att arbeta med människor i olika livskeden inom äldreomsorg.

 • Dra filer hit eller