Undersköterskeutbildning

Undersköterskeutbildning inriktning äldreomsorg allmän/särskild kurs

Du behövs! Här är utbildningen som ger dig anställning och ett viktigt arbete.

Vad kursen innehåller

Du läser vårdämnen under två år varvat med praktik inom äldreomsorgen. På kursen studerar du hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar, om sjukdomar, hygien och läkemedel och lär dig om förhållningssätt och bemötande inom äldreomsorgen. Kursen innehåller alla programgemensamma ämnen från Vård och omsorgsprogrammet, yrkesutgång äldreomsorg.  Tre praktikperioder i olika verksamheter inom äldreomsorg och hemtjänst ingår i utbildningen.

Vad vi gör:

Under två år läser du vårdämnen och gör praktik inom äldreomsorgen. Du lär du dig hur kroppen är uppbyggd och hur den fungerar, om sjukdomar, hygien och mediciner. Du läser också ämnen som ger dig större förståelse och kunskap om dig själv och andra. Då kan du på ett bra sätt möta människor i olika livssituationer. Utbildningen innehåller kurser från Vård och omsorgsprogrammet och läses blockvis över två år.

Du har tre praktikperioder, så kallad APL, bland annat inom äldreomsorg och hemtjänst. Här får du träna på det du lärt dig, se hur olika arbetsplatser fungerar och i vilken slags verksamhet du själv skulle vilja arbeta.

På folkhögskolan är samtalen och diskussionerna viktiga inslag och vi lär oss av varandra. Vi arbetar på olika sätt med praktiska övningar, grupp- och individuella redovisningar, hemuppgifter, föreläsningar, studiebesök, temaveckor, genomgångar och egen instudering av texter.

Under hela utbildningen får du möjlighet att utveckla det svenska språket både i undervisning och i språkstöd.

För att du ska få mer kunskap om samhället och dina rättigheter på arbetsmarknaden ingår också kurser i samhällskunskap och arbetsmiljö.

Efter utbildningen
Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst

 • Hälsopedagogik
 • Medicin 1
 • Etik och människans livsvillkor
 • Psykiatri
 • Psykologi
 • Vård och omsorgsarbete 1 och 2
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom
 • Specialpedagogik
 • Äldres hälsa och livskvalitet
 • It i vård och omsorg
 • Socialpedagogik
 • Vård och omsorgsarbete vid demens
 • Projektarbete

Syfte

Att skapa förutsättningar och möjligheter att deltagarna ska få ett arbete inom vård- och omsorgssektorn företrädesvis inom äldreomsorgen

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du arbeta som undersköterska inom äldreomsorg och hemtjänst.

Fakta

 • Omfattning: Heltid
 • Kurslängd:  78 veckor
 • Kurstid: 2021-08-16 – 2023-06-04
 • Kursplats: – Runö folkhögskola
 • Antagningsvillkor: – Svenska/svenska som andraspråk (grundläggande nivå) eller motsvarande
Målgrupp

För dig som brinner för att arbeta med människor i olika livskeden inom äldreomsorg.

 • Dra filer hit eller