Vård och omsorg

Introduktionskurs Vård och omsorg – Allmän kurs

Vill du göra skillnad på riktigt?

Vad kursen innehåller:

På kursen läser du vårdkunskap där du lär dig om hur kroppen fungerar, om hälsa, sjukdomar och om hur man bemöter människor i vård och omsorg.

Du läser också svenska för att nå behörighet i svenska som andraspråk på grundläggande nivå och samhällskunskap. Du kommer att öva på svenska som man behöver nära man arbetar i vården.

Du kan också välja att läsa matematik och engelska på den nivå du behöver.

Vad vi gör:

Vi arbetar både enskilt och i grupp och du får på många olika sätt visa dina kunskaper, till exempel genom skriftliga inlämningar, diskussioner och muntliga presentationer.

Vi pratar, läser och skriver svenska. Du lär dig också vårdsvenska – ord du behöver i vården

Vi lär oss vårdkunskap på grundläggande nivå

Vi gör studiebesök i olika verksamheter och möter flera olika vårdyrken.

Vi gör praktiska övningar så som omvårdnad, hjärt-lungräddning,
kontrollera blodtryck och sköta om sår.

Vi tränar på hur man kommunicerar med människor och på ett bra sätt , vad är rätt och fel?

Vad kan jag göra efter den här utbildningen?

Efter kursen kan du prata och förstå det svenska språket betydligt bättre. Du har praktiska och teoretiska kunskaper om vård och omsorg. Du kan fortsätta studera till undersköterska eller annat jobb inom vård och omsorg. Studierna kan leda till motsvarande grundskolebehörighet. Det betyder att du kan gå vidare och läsa kurser på gymnasienivå.

Fakta

Kurstid: 2021-08-16 till 2022-06

Kursplats: Runö folkhögskola, Hälsobrunnsgatan 10

Studietakt: heltid

Kostnad: 1600kr/läsår

Antagningsvillkor: SFI C eller motsvarande kunskaper

Kurslängd: 1 år

Studiemedelsberättigad: ja

Målgrupp

Du har studerat SFI C eller har motsvarande kunskaper och vill förbereda dig för utbildning eller arbete inom vård och omsorg.

  • Dra filer hit eller