Vårt kursutbud

KURSER DAGTID
Information till dig som läser våra långa behörighetsgivande kurser på dagtid:

 • Du läser huvudämnet tematiskt
 • Du läser profilblocket, men kan också läsa gymnasiegemensamma ämnen. På så sätt kan du uppnå grundläggande behörighet.
 • Du väljer mellan Svenska som andraspråk, Människa & samhälle, Undersköterskeutbildning och Grafisk form & kommunikation
Intyg/Behörigheter

För behörighet i ett ämne krävs utöver fullgjord kurs minst 80 % närvaro.

Vid över 20 % frånvaro utfärdas inget kursintyg.

Studieomfattning / Grundläggande behörighet uppnås genom:

 • kunskaper motsvarande godkänd nivå i gymnasieskolans kärnämnen
 • tre år på folkhögskola eller
 • två år på folkhögskola som bygger på minst ett års gymnasiestudier
 eller på grundskola och minst ett års arbetslivserfarenhet eller
 • ett år på folkhögskola som bygger på minst två års gymnasiestudier

Gymnasiegemensamma ämnen

 • Svenska eller svenska som andraspråk 1, 2 och 3
 • 
Samhällskunskap 1a1
 • Engelska 5 och 6
 • Matematik 1a
 • 
Naturkunskap 1a1
 • 
Religion 1
 • 
Historia 1a1

Heltid

Fixa engelskan till jul

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Bättre svenska under hösten

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Mina rättigheter & aktivism – Allmän kurs

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Genus – Allmän kurs

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Vapen & Våld – Allmän kurs

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Resiliens – Allmän kurs

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Undersköterskeutbildning med inriktning mot äldreomsorg – Särskild kurs

För dig som tänker dig en framtid inom vården. T.ex. om du vill hjälpa människor i utsatta situationer.

Heltid

Svenska som andraspråk på gymnasienivå – Allmän kurs

Du får större kunskaper i svenska och behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Heltid

Svenska som andraspråk på grundskolenivå – Allmän kurs

Du får grunderna i svenska som andraspråk. Efter kursen kan du få grundskolebehörighet.

Heltid

Crossmedia & design – Särskild kurs

Du får grundkunskaper i grafisk formgivning samt producerar text och bild.

Heltid

Aktion för integration – Allmän kurs

Du gillar samhällsfrågor och söker grundläggande behörighet för högskole- eller universitetsstudier.

Deltid

Grafisk form & kommunikation på distans – Särskild kurs

Du får grundkunskaper i grafisk formgivning och läser på distans, deltid.