Antagningsrutiner

  • Allmänna kurser: 1600 kr
  • Undersköterskeutbildning: 2600 kr
  • Crossmedia & design 2600kr
  • Grafisk form & kommunikation: 2600 kr
  • Seniorkursen 500kr

Antagningsrutiner, Runö folkhögskola

1. Du fyller i ansökan

2. Du bifogar:

  • Eventuella betyg från grundskolan, gymnasiet eller motsvarande
  • Personbevis

3. Du skriver ett personligt brev som du skickar med din ansökan. I brevet berättar du om dig själv och varför du vill gå kursen.

4. Runö folkhögskola bekräftar att vi har fått din ansökan. Bekräftelsen kommer med e-post senast en vecka efter att vi fått in ansökan.

5. Senast en vecka efter sista ansökningsdag, får du som uppfyller grundkraven besked om du kommer att bli kallad till informationsträff.

6. Intervjuer sker fortlöpande. Därefter sker urval och antagning.

7. Du får ett antagningsbrev via e-post senast 2 veckor efter genomförd intervju. Du måste svara ja eller nej inom två veckor, annars förbehåller vi oss rätten att ge platsen  till annan sökande.

8. I samband med kursstart till får du en faktura. Fakturan täcker förbrukningsmaterial, utskrifter, kopiering, studiebesök, föredragshållare och gemensamma aktiviteter under hela läsåret. Du betalar själv din kurslitteratur.

 

Övrig information om antagning:

  • Vid återbud eller avhopp efter kursstart sker återbetalning endast vid uppvisande av läkarintyg.
  • Om du inte blivit antagen och tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans studierektor, Ann Andersson (ann.andersson@runo.se) eller till folkhögskolans styrelse.