• Undersköterskeutbildning, 2100 kr
  • Crossmedia & design, 2600kr
  • Grafisk form & kommunikation på distans, 2600 kr
  • Svenska som andraspråk grund och gymnasienivå, 1600 kr
  • Framtidsfrågor, 1600 kr
  • Engelska innan jul, 300 kr
  • Bättre svenska under hösten, 300 kr
  • Webb & film, 300 kr

Frånvaro

All frånvaro oavsett anledning – räknas som frånvaro även om man ansökt om ledighet.

Folkhögskolans studeranderättsliga råd, FSR >>

Försäkringar
Samtliga deltagare är olycksfallsförsäkrade under skol-/verksamhetstid genom Folksam.

Svenska och samhällskunskap ingår i de olika kursprofilerna.
Övriga ämnen kan väljas utifrån önskemål och behov

Ämnen vi erbjuder:
Svenska som andraspråk, grund I och II

Svenska som andraspråk 1, 2 och 3

Svenska 1,2 och 3

Samhällskunskap 1b

Samhällskunskap 2

Engelska grund I, II, III

Engelska 5 och 6

Naturkunskap 1a1, 1a2 och Na2

Historia 1

Religionskunskap 1

Matematik grund