Lokaler

FOLKHÖGSKOLANS LOKALER OCH UTRUSTNING

Här har vi samlat information om Runö folkhögskolas lokaler och sådant som är bra att känna till för dig som studerar. Välkommen att höra av dig vid eventuella frågor.

Entré/larm
Ytterdörren måste vara låst, även dagtid. Du använder din elektroniska nyckel i porten och får tillgång till deltagarutrymmen i skolan. OBS! Nyckeln fungerar endast under skoltid.

Bibliotek
Skolan har ett mindre urval av fack- och skönlitteratur. Dessutom finns Stockholms välutrustade stadsbibliotek i närheten. Där hittar du litteratur, tidningar samt läsesalar och café.

Förvaringsskåp
Du har möjlighet att låna ett förvaringsskåp under studietiden. Ta med eget hänglås och få hjälp av vår vaktmästare Jose Morales.

Postfack

Vid personalrummet på plan 1 finns personliga postfack för all personal och för studerandekåren.

Anslagstavlor

I entrén finns anslagstavlor och i deltagarmatsalen finns TV med information om aktuella händelser på och utanför skolan.

Kök/pentry

Nära deltagarmatsalen finns spis och mikrovågsugnar. Köket är utrustat med en kaffeautomat och i matsalen finns en läsk- och godisautomat. I demokratisk anda har varje klass ansvar för ordningen i köket två veckor per termin.

Tidningar

Skolan prenumererar på ett flertal tidningar och tidskrifter.

Om olyckan är framme

Du som studerar är försäkrad genom FOLKSAM.

Teknisk utrustning

Vänd dig till din lärare om du vill låna teknisk utrustning.

Datorer och iPads

På skolan finns två datasalar samt datorer i klassrummen. Vid läsårets början får du som deltagare ett personligt användarnamn och lösenord. Genom att använda din personliga inloggning kommer du åt dina filer, mappar och personliga inställningar oavsett vilken dator du använder. Skolans kursdeltagare får använda datorerna vardagar mellan kl 8.30 och 16.30, såvida det inte förekommer undervisning i salarna. Utlåning av iPads sköts av din mentor eller lärare.

Wifi – trådlöst nätverk

I folkhögskolans lokaler kan du koppla upp din dator eller telefon mot vårt trådlösa nätverk. Nätverket heter RunoCity och lösenordet är sesamopen. Du kan också använda samma personliga inloggning som när du använder våra datorer.

Om du har funktionsnedsättning

Skolan är inte helt och hållet anpassad för studerande med funktionsnedsättning. Vi har ingen ramp men arbetar aktivt med att förbättra studiemiljön och pedagogiken så att alla ska känna sig lika välkomna.

Drogfri och rökfri miljö

Runö folkhögskola ska vara en positiv och trygg studiemiljö för alla. Därför är skolan en helt drogfri miljö. Läs mer om det i vår policy för alkohol och droger> Förbudet gäller alla elever och samtliga medarbetare.

Runö folkhögskola är också en rökfri miljö.