Bakterier som gör nytta

I vår fettavskiljare bor numera massor av bakterier som gör ett fantastiskt arbete med att bryta ner fettet kontinuerligt. Mindre fett betyder att tankarna bara behöver tömmas ett fåtal gånger per år och transporterna hit blir många färre.

Läs mer