Christina Henrysson & Abbe Ocean

Aktuell konstutställning

Vernissage – samma tid, nya konstnärer

Tisdagens vernissage går av stapeln precis som planerat. Men väggarna pryds nu har konstverk från Christina Henrysson och Abbe Ocean.

De arbetar med det som är svårt att sätta fingret på, känslor, världsupplevelser, det dolda, det gömda och skimrande, likt en himmel som ständigt förändrar sig. Deras arbetssätt skiljer sig åt i teknik. Bilderna har ändå något gemensamt.

Abbe Ocean är en autodidakt konstnärssjäl som har utvecklat sitt fotografi under lång tid. Han är även sakletare som gärna återanvänder det han hittat.

Christina Henrysson är utbildad på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm. Hon arbetar med tryck, måleri och fotografi i en växelverkan. Inspiration av naturen och dess former och rörelser som ibland ter sig abstrakta och mystiska.

Välkomna på vernissage tisdagen den 15 november kl. 15.00.