Bakterier som gör nytta

Restaurangen på Runö Möten & Events serverar drygt 20 000 måltider varje månad. Det innebär att varje val vi gör gällande inköp, avfall och mycket mer gör skillnad.

Hållbarhet är naturligtvis viktigt för oss, och den parametern är med i alla beslut. I år har vi därför KRAV-certifierat restaurangen. Det är en spännande resa då certifieringen ställer krav på en ständig utveckling.

Det har gjort att vi numera tar hjälp av bakterier i kulisserna. Eller biologisk rening som det också kallas. I varje restaurangkök behövs en fettavskiljare och i vår bor numera massor av bakterier. Bakterier som äter fett.

De gör ett fantastiskt arbete med att bryta ner fettet kontinuerligt. Mindre fett betyder att tankarna bara behöver tömmas ett fåtal gånger per år och transporterna hit blir många färre.

Så kära bakterier, välkomna hem till våra tankar!

För dig som är intresserad av Bioterias arbete, läs mer här