Runö Möten & Events är CovidClean-certifierade

Att Covid-19 kommer påverka oss under överskådlig framtid står helt klart, och att säkerheten och hälsan för våra gäster och vår personal alltid prioriteras är en självklarhet. För att hantera det har vi utvecklat rutiner och arbetssätt för att följa dom lagar och rekommendationer som gäller under den pågående Coronapandemin.

Sedan den 1 november 2020 är vi nu också CovidClean certifierade. Det innebär att en oberoende part besiktat anläggningen på plats, för att säkerställa att våra utfästelser om rutiner och åtgärder finns och är implementerade i det dagliga arbetet. Certifieringsstandarden behandlar allt från städning, hygien och fysisk distansering till utbildning, medvetenhet och resurser på plats. Genom certifieringen via Safehotels Alliance får vi ett kvitto på att dom åtgärder och rutiner vi har, ger bästa möjliga förutsättningar för en trygg vistelse hos oss.

Safehotels har utvecklat CovidClean™certifiering – en omfattande uppsättning hygienprocedurer och pandemiprotokoll – för att göra det möjligt för hotell och mötesplatser att försäkra gästerna att verksamheten uppfyller nödvändiga standarder. Safehotels med huvudkontor i Göteborg, är världens ledande besiktningsorgan för oberoende hälso- och säkerhetscertifieringar av hotell.

Mer information om våra åtgärder för att begränsa smittspridning hittar du i denna länk.