Hur håller du energinivån och engagemanget på topp under mötet?

Vad kan du göra för att mötesdeltagarna ska känna engagemang och energi? Finns det några trix? Det finns några saker man kan tänka på. Om du lyckas få till det ökar också chanserna att du når önskat resultat med ditt möte.

Om att hålla mötet levande före, under och efter

Inför ditt möte
Se till att det finns en röd tråd genom hela mötesupplägget. En inledning – olika typer av innehåll – ett avslut – ett resultat. Tänk på att det ska vara ett pedagogiskt upplägg. Gör ett körschema på planeringen och genomförandet.

Avsätt tid för att förbereda mötet. Klargör syftet – handlar det om att informera, brainstorma eller fatta beslut? Vilka behöver delta? Skicka ut agendan i förväg så deltagarna får tid att förbereda sig. Bestäm hur du vill ”fånga” upp mötet. Det finns flera olika sätt att göra detta på, förutom att skriva minnesanteckningar eller protokoll, fundera på vad som passar bäst för det aktuella tillfället.

Hur får man då mötesdeltagarna att vara engagerade och orka hålla energinivån på topp?
Det finns några knep man kan ta till;

1. Lägg in micropauser där det ingår fysisk rörelse, som stimulerar olika delar av hjärnan, vilka hjälper till att hålla deltagarna alerta.

2. Lägg in ett överraskningsmoment, något oväntat, det kan vara vad som helst – sjung en sång eller låt bullarna hänga från taket i fikapausen.

3. Växla mellan sinnena – ljud, bild, film och storytelling. Blanda berättande med filmklipp, musik och bilder.

4. Låt deltagarna vara delaktiga – interaktivitet, exempelvis; bikupa, workshops, olika övningar, ställ en fråga och låt deltagarna svara med smartphone via mentometerapp.

5. Var personlig, berätta en anekdot ur verkliga livet eller dra någon metafor, gärna med humor och glimten i ögat. Igenkänning.

Följ upp
Komihåg att knyta ihop påsen, summera, försäkra dig om att intentionen gått igenom, att alla förstått. Be om feedback på mötet, förbättringsmöjligheter, genom t.ex. en enkel enkät i pappersform eller digitalt. Om man inte är så många kan ni naturligtvis ställa frågan muntligen direkt. Uppföljning och återkoppling på eventuella beslut som tagits eller förslag som kommit upp är den sista – och den viktigaste ingrediensen, själva essensen = resultatet.

Gör en plan för hur resultatet ska leva vidare!