Ibrahim Baylan besöker Ruön

Förnybar energi

Stort intresse av vår solcellsanläggning

Morgonen var grå när Energiminister Ibrahim Baylan kom till oss för att lära sig mer om vår stora solcellsanläggning. Ändå kunde vi se på mätaren att anläggningen levererade hela 25,7 kW.

Åsa Westlund och Ibrahim Baylan arbetar just nu med Energikommissionen för att hitta nya lösningar för framtidens energiförsörjning vilket det förde dem till oss. Tillsammans med Österåkers kommuns oppositionsråd Ann-Christin Furustrand (S) besökte de oss innan de fortsatte sin resa genom kommunen.

Runös verksamhetschef Robert Ekstrand och fastighetschef Mats Näfve berättade om vår resa mot en bättre energiförsörjning. Om hur vi har undersökt många olika lösningar på energisparande åtgärder och varför vi är där vi är idag. Utöver vår solcellsanläggning på 680 kvm solcellsyta har vi dessutom en stor uteluftanläggning. Med hjälp av uteluften återladdar den effektivt våra borrhål till bergvärmen och gör vår inomhusmiljö behaglig.

Vi har samma uppfattning om hur viktigt det är att göra det enkelt för företag och privatpersoner att installera en solcellsanläggning utan att det blir för kostsamt.

Det är framför allt när stora företag vågar investera i förnybar energi som svenska företag kan expandera och leverera nya, utvecklade produkter till den svenska marknaden. Det gynnar inte bara miljön utan skapar även arbetstillfällen och lönsamhet för de företag och privatpersoner som vågar förnya sig.

Våra solpaneler är svensktillverkade och installerade av Nordic Solar, ett av de ledande bolagen i branschen. Anläggningen är underhållsfri och det är enkelt att följa hur mycket energi som skapas dagligen. Under vårt första år producerades 109 000 kWh. Runös satsning är en riktigt bra investering som kommer ge oss energi helt utan kostnad om några år.

Ibrahim Baylan berättar om en snabb utveckling i Kina och stora delar av Europa. Han ser en stor förhoppning i framtiden då all ny teknik ger bättre och billigare material för att fortsätta utvecklingen.

– Det känns väldigt roligt att vårt miljöarbete intresserar andra och vi hoppas självklart att vi kan inspirera fler till att satsa på solel, säger Robert Ekstrand verksamhetschef på Runö efter besöket.