SM_Motescert
Utvald av Svenska Möten

Detta sigill finns bara på anläggningar utvalda av
Svenska Möten.

Utvald av Svenska Möten

Runö Möten & Events är medlemmar i Svenska Möten, en medlemsorganisation som tror på mötets kraft, precis som vi. 

Svenska Möten är experter på möten och hjälper företag och organisationer att utvecklas genom att ta tillvara på kraften i det personliga mötet.

Att Runö Möten & Events är utvald av Svenska Möten innebär en garanti för dig som kund att vi möter höga kvalitetskrav och är certifierade enligt Svenska Mötens klassificeringssystem. I detta säkerhetsdiplom finner du mer information om Svenska Mötens Säkerhetsklassificering.

Runö Möten & Events äger Svenska Möten tillsammans med ca 130 andra utvalda mötesanläggningar runt om i Sverige. Liksom alla övriga anläggningar är vi Svanenmärkta eller medlemmar i Svanens nätverk. Läs mer på www.svenskamoten.se

Du får hjälp hela vägen

Varje enskilt möte kräver rätt inramning och förutsättningar för att bli ett lyckat möte. Våra projektledare står redo för att inspirera och vägleda. Genom sin långa erfarenhet hittar de lösningar på alla utmaningar och strävar efter att nästa konferens blir den bästa någonsin. Söker du något som våra kollegor på Svenska Möten bättre kan ge dig ser vi till att de tar kontakt med dig.

Mötespartner

Svenska Möten välkomnar dig som mötespartner och hjälper till med mötesbokning, projektledning, deltagarhantering, mötespolicys, teambyggande aktiviteter och transport – och allt däremellan! Med 35 års samlad kunskap och erfarenhet ser de till att dina möten blir ett värdefullt verktyg för att nå ditt företags mål och visioner.

Mötescertifiering

Att vara mötescertifierad av Svenska Möten innebär att medarbetare på vår anläggning har genomgått en omfattande utbildning med syfte att fungera som rådgivare genom hela boknings- och planeringsprocessen av möten och konferenser. Genom att certifiera våra medarbetare säkerställer vi att vi har den kunskap som krävs för att vi på bästa sätt ska guida dig som kund till bättre och mer effektfulla möten som uppfyller dina syften och mål.