Vi vill påverka omvärlden

För oss på Runö Möten & Events är det viktigt att ta ansvar. Vi vill ta ett socialt ansvar för våra gäster och medarbetare. Och ett miljömässigt ansvar som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Utgångspunkten är våra demokratiska värderingar. Ett socialt ansvarstagande och ett aktivt miljöarbete är med oss i allt vi gör. Medarbetarna i Runös verksamheter är EKO-, KRAV- och Fairtradeutbildade.

Svanenmärkning är grunden i vårt miljöarbete

Vi är Svanenmärkta vilket innebär att vi håller en låg energiförbrukning vid driften av lokalerna. På Runö arbetar vi för att minska såväl matavfallet som förbrukningen av vatten och kemikalier. Vid inköp väljer vi miljöanpassade alternativ och vi är noggranna med sorteringen av vårt avfall. Utöver Svanenmärkningen har vi erhållit ett fint betyg i IACCs miljöbedömning. IACC är en organisation för den internationella mötesindustrin med närmare 400 konferensanläggningar som medlemmar.

Egen solcellsanläggning

Ett stort steg i Runös gröna historia är vår egen solcellsanläggning. Den återfinns vid det stora aktivitetsfältet bredvid konferensanläggningen och är en av Stockholms största markplacerade solcellsanläggningar. Solcellsanläggningen togs i drift 2013 och består av 414 paneler med en total yta på 680 kvm. Anläggningens årsproduktion är 100 000 kWh el, vilket motsvarar ett helt års elförbrukning för fem villor.

Runös sociala ansvarstagande

Vi vill se människor utvecklas och göra framsteg. Och vi vill se positiva förändringar i samhället. Genom våra utbildningar, möten och vårt värdskap ger vi förutsättningar för bestående förändringar – på individnivå och samhällsnivå. Alla som gästar och arbetar på Runö ska bemötas med omtanke, respekt och vänlighet.