Vår solcellsanläggning – en av Stockholms största

Vi har låtit bygga en markplacerad solcellsanläggning med 414 paneler och en total yta på 680 kvm. Den är en av Stockholms läns största solcellsanläggningar, har 100 kW effekt och ger 100 000 kWh förnybar el per år. Det motsvarar årsförbrukningen för fem villor.

Solcellsanläggningen driftsattes år 2013 och är det senaste steget i Runös gröna historia. Redan i början av 2000-talet tog vi ett viktigt steg genom att installera bergvärme. Med satsningar som dessa vill vi bygga en klimatsmart konferensanläggning som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Fakta Runös solcellspark

• 414 solpaneler på en markyta om ca 2 000 kvm.
• En årsproduktionen på drygt 100 000 kWh el under ett normalår.
• Leverantör av hela anläggningen är Nordic Solar Sweden AB. De lämnar 25 års effektgaranti.
• Solpanelerna är markplacerade och står på gräsyta med jordankare. Inomhus består anläggningen av ett antal likriktare och elmätare.
• Anläggningen är dimensionerad efter lägsta förbrukningstimme på konferensanläggningen. Det är fortfarande inte lönsamt att bygga en solcellsanläggning för att leverera el ut på nätet.

För mer information kontakta:
Mats Andersson på Runö Möten & Events
Telefon: 08-555 380 00