CovidClean certifierade konferensanläggningen Runö Möten & Events

Välkommen till en CovidClean-certifierad mötesplats

Säkerheten och hälsan för våra gäster och personal är vår största prioritet. För att hantera det har vi utvecklat rutiner och arbetssätt för att följa dom lagar och rekommendationer som gäller under den pågående Coronapandemin.

Sedan den 1 november 2020 är vi CovidClean certifierade. Det innebär att en oberoende part besiktat anläggningen på plats, för att säkerställa att våra utfästelser om rutiner och åtgärder finns och är implementerade i det dagliga arbetet. Certifieringsstandarden behandlar allt från städning, hygien och fysisk distansering till utbildning, medvetenhet och resurser på plats. Genom certifieringen via Safehotels Alliance får vi ett kvitto på att dom åtgärder och rutiner vi har, ger bästa möjliga förutsättningar för en trygg vistelse hos oss.

Safehotels har utvecklat CovidClean™certifiering – en omfattande uppsättning hygienprocedurer och pandemiprotokoll – för att göra det möjligt för hotell och mötesplatser att försäkra gästerna att verksamheten uppfyller nödvändiga standarder. Safehotels med huvudkontor i Göteborg, är världens ledande besiktningsorgan för oberoende hälso- och säkerhetscertifieringar av hotell.

Här följer några av de åtgärder vi har för att begränsa smittspridning av Covid -19.

• Utökade förstärkta städrutiner för konferenslokaler, serveringslokaler, hotellrum, pool & gym samt personalutrymmen. Vid rengöring av kontaktytor (även nyckelkort) används ytdesinfektion.

• Handsprit finns utplacerad på publika platser.

• Tillsammans med kund förbereder vi noga för mottagande och genomförande av varje konferensgrupp.

• Vi säkerställer att det inte förekommer trängsel eller långa köer i verksamhetens lokaler eller i anslutning till dessa. Det innebär till exempel att vi styr incheck samt mat- och fikatider tillsammans med kund.

• Konferenslokaler möbleras utifrån kundens önskemål, med möjlighet till ökat avstånd mellan deltagarna.

• All köks- och ordinarie restaurangpersonal har dokumenterad utbildning i livsmedelshantering, hygien och HACCP.

• Vi möblerar glest i matsalar. Besökare får endast äta och dricka sittandes vid ett bord eller ta med maten för avhämtning. Stående servering vid barer är inte tillåtet.

Vid tallriksservering: köks- och serveringspersonal följer strikta hygienkrav för säker hantering vid uppläggning och servering.

Vid bufféservering: köks- och serveringspersonal följer strikta hygienkrav för säker hantering vid uppläggning. Handsprit finns vid bufféerna och serveringsbestick byts ut frekvent. Viss portionsförpackning förekommer.

Möjlighet till takeaway, ex. frukostpåse, kan erbjudas i samråd med kund/beställare.

• Vi håller en strikt policy och rutiner för vår personal rörande ev. sjukdomssymptom, resande och hygien.

• Personalen påminner gäster om att hålla avstånd vid välkomstsamtal men också vid behov under vistelsen.

Vi följer kontinuerligt riktlinjerna från Världshälsoorganisationen WHO och Folkhälsomyndighetens uppdaterade nyheter och rekommendationer.

Som medlem i Visita följer vi dessutom deras rekommendationer för att hålla vår mötesplats Safe to visit. Läs mer om Visitas arbete här.