Slut på Slösmöten

Slösmöte

Vi älskar möten – alla möten!

Vi tror på kraften i mötet, och vet hur mycket positivt ett bra möte för med sig. Hos oss är alla aspekter av mötet viktigt – miljön, maten, servicen, ja hela upplevelsen. På Runö säger vi att ”alla möten är stora möten”. Varje möte och event är en stor händelse och förtjänar största möjliga omsorg oavsett om ni är några få som träffas eller om ni är hundratals konferensdeltagare.

Men själva mötet då?
En undersökning från Svenska Möten visar att 50 procent av alla möten är riktiga slösmöten – möten utan mål och syfte som dränerar deltagarna på energi istället för att frigöra deras motivation, kraft och kreativitet. Det blir totalt fyra veckor per år som slängs bort på dåliga möten, vi skulle med andra ord lika gärna kunna vara lediga från den 3 december och året ut. Synd tycker vi som vill att alla möten ska vara riktigt bra möten och därför gärna hjälper er även med det när ni bokar ert möte hos oss.

Här kommer tre konkreta tips för hur du kan förbättra ditt nästa möte.
– Sätt alltid ner varför ni ska träffas och vad ni ska ha åstadkommit när mötet är klart, alltså syfte och mål.
– Förbered dig själv och de du kallat till mötet. Maila agenda, underlag och instruktioner om vad som förväntas av mötesdeltagarna i god tid inför mötet.
– Var tydlig med att du leder mötet, och ta ansvar för att agenda och utsatt tid hålls.

Extratips: Avsluta alltid mötet med en kort uppföljning. Det enklaste sättet att förbättra kvaliteten på era möten är att fråga deltagarna vad som kan göras bättre nästa gång – och såklart också justera efter given feedback, det framgick tydligt i Svenska Mötens undersökning.

Organisationer som prioriterar att aktivt arbeta med sin möteskultur kan snabbt göra storvinster. Läs mer här.

Vill du ha hjälp med ditt nästa möte – ring oss på 08-555 381 00 eller klicka här.

Vill du läsa hela Svenska Mötens undersökning om mötesvanorna i Sverige klicka här.