100 % vattenkraft med ny elleverantör

Miljöval som gör skillnad

Ny elleverantör

Varje dag gör du och jag val som påverkar vår miljö. På Runö arbetar vi ständigt med att göra så klimatsmarta val som möjligt. Det har gjort att vi nu bytt elleverantör till Elkraft Sverige. En leverantör som dessutom engagerar sig i våra vattendrag och arbetar med fiskevårdsplaner i Härjedalen.

Elkraft Sverige köper enbart in ursprungsmärkt vattenkraft vilket innebär 0 gram i CO2-utsläpp. De arbetar med projektet Restaurering av Harmångersån i Härjedalen, som är en del av Nordanstigs kommuns Fiskevårdsplan. Det långsiktiga målet är att återställa Harmångersåns historiskt fina vattenområden till vad de en gång varit. För dig som vill läsa mer om Elkraft Sverige och deras arbete klicka dig vidare här.

För att lära känna oss lite bättre kan du läsa mer om vårt miljöarbete, vår solcellsanläggning och Svanenmärkningen genom att klicka dig vidare här.