Vi vill påverka omvärlden

För oss på Runö är det viktigt att ta ansvar. Vi vill ta ett socialt ansvar för våra deltagare, gäster och medarbetare. Och ett miljömässigt ansvar som bidrar till en grönare och mer hållbar framtid.

Utgångspunkten är våra fackliga och demokratiska värderingar. Vi försöker omsätta ord som solidaritet, jämlikhet och frihet i praktiken. Detta sociala ansvarstagande förenas med aktivt miljöarbete. Medarbetarna i Runös verksamheter är EKO-, KRAV- och Fairtradeutbildade.

Svanenmärkning är grunden i vårt miljöarbete

Vi är Svanenmärkta vilket innebär att vi håller en låg energiförbrukning vid driften av lokalerna. På Runö arbetar vi för att minska såväl matavfallet som förbrukningen av vatten och kemikalier. Vid inköp väljer vi miljöanpassade alternativ och vi är noggranna med sorteringen av vårt avfall.

Utöver Svanenmärkningen har vi erhållit högsta betyg i IACCs miljöbedömning. IACC är en organisation för den internationella mötesindustrin med närmare 400 konferensanläggningar som medlemmar.

Egen solcellsanläggning

Ett stort steg i Runös gröna historia är vår egen solcellsanläggning. Den återfinns vid konferensanläggningen i Åkersberga och är en av Stockholms största markplacerade solcellsanläggningar. Solcellsanläggningen togs i drift 2013 och består av 414 paneler med en total yta på 680 kvm. Anläggningens årsproduktion är 100 000 kWh el, vilket motsvarar ett helt års elförbrukning för fem villor.

Runös sociala ansvarstagande

Vi vill se människor utvecklas och göra framsteg. Och vi vill se positiva förändringar i samhället. Genom våra utbildningar, möten och vårt värdskap ger vi förutsättningar för bestående förändringar – på individnivå och samhällsnivå. Alla som gästar och arbetar på Runö ska bemötas med omtanke, respekt och vänlighet.

Vår vision

Vi vill skapa förutsättningar för framsteg. Med framsteg menar vi personlig utveckling, gemensamma framsteg och förändringar i samhället. Våra verktyg för att nå detta är lärandet och bildningen, miljön och värdskapet, entusiasmerandet och faciliteterna.

Vår mission

Vi vill skapa gränslösa möten. Möten där geografiska gränser överskrids och där olika ledare, kulturer och organisationer möts. Vi vill också röra oss fram och tillbaka över gränserna mellan våra verksamhetsområden, för att nå nya kunskaper och erfarenheter. Vi ser att det finns stora möjligheter i gränslösa möten.

Våra kärnvärden

Arvet, handlingskraften, glöden. Solidaritet, jämlikhet, respekt, vänlighet, generositet, frihet, lika värde och rätt. Våra kärnvärden syftar till ett bättre och mer rättvist samhälle. De är vår värdegrund och ska genomsyra allt vi gör.