Runö Folkhögskola& Utvecklingscentrum

Utbildningsanordnare för LO och LO-förbundens centrala fackliga utbildningar

Hitta rätt bland våra utbildningar

Vi skapar förutsättningar för fortsatta framsteg
bland fackligt engagerade över hela Sverige.

Facklig utbildning

Vi har i uppdrag att genom-föra samtliga utbildningar i LOs kunskapssystem. I våra kurser är du som deltagare huvudperson utifrån dina bildningsbehov, erfarenheter och förkunskaper. Till-sammans med likasinnade erövrar du kunskap och ...

Arbetsmiljöutbildning

För alla med uppdrag inom arbetsmiljöområdet. Vår pedagogik utgår från del-tagarnas förutsättningar och erfarenheter. Vi tror på ett aktivt deltagarstyrt lärande som utgår från var och ens verklighet där allas er-farenhet leder till ny kunskap.

Personalutbildning

Professionell och prisvärd samordning av Sveriges bästa personalutbildningar!
Runös Personalutbildningar är en samordnande resurs för dig som ansvarar för kompetens-utveckling av anställda inom er organisation.

Vår pedagogik

Varje pedagogiskt val har sin utgångspunkt i synen på människa, kunskap och samhälle. Runö tar ställning för folkbildningens idé och för arbetarrörelsens grund-läggande värderingar om frihet, jämlikhet och solidaritet.

Välkommen till oss!

Hos oss har fackliga företrädare fått kunskaper och redskap för sitt fackliga arbete i drygt 60 år. Idag är vi utbildningsanordnare för LOs och LO-förbundens centrala fackliga utbildningar.

Här får du alla de förutsättningar som du behöver för att kunna växa och utveckla dig i ditt uppdrag. Arkitekturen, konsten och litteraturen bidrar till att vistelsen blir en upplevelse.

Med ökat självförtroende, nyvunna kunskaper och förnyade krafter vänder du hemåt med lust och vilja att skapa förändring. Därmed skapas förutsättningar för fortsatta framsteg bland fackligt engagerade över hela Sverige.

Kristina "Kia" Thorén
Utbildnings- & Utvecklingschef
Runö Folkhögskola & Utvecklingscentrum

Senaste Nytt

Här hittar du aktuell information från Folkhögskola & Utvecklingcentrum

Vi söker folkhögskolelärare i engelska och samhällskunskap till vår filial i Stockholm

Vi söker nu en folkhögskollärare som ska vara lärare i engelska och samhällskunskap, tjänsten är på 100%. Arbetsuppgifterna, utöver själva...

Lediga jobb

6 juli 2017

Runös Vintersalong 2018

Inför Runös Vintersalong 2018 vill vi få in en så bred representation av konstnärliga genrer som möjligt. 2014 startade vi...

Konst och kultur

12 juni 2017

Boken på arbetsplatsen

Brinner du för litteratur och läsande? Har du ett arbetsplatsbibliotek på din arbetsplats? Eller skulle du vilja starta ett? Då...

Projekt i samverkan

1 juni 2017

Att forska tillsammans – deltagarbaserad aktionsforskning

Det handlar om att forska tillsammans med dem som jobbar i verksamheten – inte på dem. Vi anser att allvarliga...

Projekt i samverkan

17 maj 2017